Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 525

Cập nhật: 2017-05-16 23:33:14
Xem: 6,455,796 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1512 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 524

 2. Chap 523

 3. Chap 522

 4. Chap 521

 5. Chap 520

 6. Chap 519

 7. Chap 518

 8. Chap 517

 9. Chap 516

 10. Chap 515

 11. Chap 514

 12. Chap 513

 13. Chap 512

 14. Chap 511

 15. Chap 510

 16. Chap 509

 17. Chap 508

 18. Chap 507

 19. Chap 506

 20. Chap 505

 21. Chap 504

 22. Chap 503

 23. Chap 502

 24. Chap 501

 25. Chap 500

 26. Chap 499

 27. Chap 498

 28. Chap 497

 29. Chap 496

 30. Chap 495

 31. Chap 494

 32. Chap 493

 33. Chap 492

 34. Chap 491

 35. Chap 490

 36. Chap 489

 37. Chap 488

 38. Chap 487

 39. Chap 486

 40. Chap 485

 41. Chap 484

 42. Chap 483

 43. Chap 482

 44. Chap 481

 45. Chap 480

 46. Chap 479

 47. Chap 478

 48. Chap 477

 49. Chap 476

 50. Chap 475

 51. Chap 474

 52. Chap 473

 53. Chap 472

 54. Chap 471

 55. Chap 470

 56. Chap 469

 57. Chap 468

 58. Chap 467

 59. Chap 466

 60. Chap 465

 61. Chap 464

 62. Chap 463

 63. Chap 462

 64. Chap 461

 65. Chap 460

 66. Chap 459

 67. Chap 458

 68. Chap 457

 69. Chap 456

 70. Chap 455

 71. Chap 455

 72. Chap 454

 73. Chap 453

 74. Chap 452

 75. Chap 451

 76. Chap 450

 77. Chap 449

 78. Chap 448

 79. Chap 447

 80. Chap 446

 81. Chap 445

 82. Chap 444

 83. Chap 443

 84. Chap 442

 85. Chap 441

 86. Chap 440

 87. Chap 439

 88. Chap 438

 89. Chap 437

 90. Chap 436

 91. Chap 435

 92. Chap 434

 93. Chap 433

 94. Chap 432

 95. Chap 431

 96. Chap 430

 97. Chap 429

 98. Chap 428

 99. Chap 427

 100. Chap 426

 101. Chap 425

 102. Chap 424

 103. Chap 423

 104. Chap 422

 105. Chap 421

 106. Chap 420

 107. Chap 419

 108. Chap 418

 109. Chap 417

 110. Chap 416

 111. Chap 415

 112. Chap 414

 113. Chap 413

 114. Chap 412

 115. Chap 411

 116. Chap 410

 117. Chap 409

 118. Chap 408

 119. Chap 407

 120. Chap 406

 121. Chap 405

 122. Chap 404

 123. Chap 403

 124. Chap 402

 125. Chap 401

 126. Chap 400

 127. Chap 399

 128. Chap 398

 129. Chap 397

 130. Chap 396

 131. Chap 395

 132. Chap 394

 133. Chap 393

 134. Chap 392

 135. Chap 391

 136. Chap 390

 137. Chap 389

 138. Chap 388

 139. Chap 387

 140. Chap 386

 141. Chap 385

 142. Chap 384

 143. Chap 383

 144. Chap 382

 145. Chap 381

 146. Chap 380

 147. Chap 379

 148. Chap 378

 149. Chap 377

 150. Chap 376

 151. Chap 375

 152. Chap 374

 153. Chap 373

 154. Chap 372

 155. Chap 371

 156. Chap 370

 157. Chap 369

 158. Chap 368

 159. Chap 367

 160. Chap 366

 161. Chap 365

 162. Chap 364

 163. Chap 363

 164. Chap 362

 165. Chap 361

 166. Chap 360

 167. Chap 359

 168. Chap 358

 169. Chap 357

 170. Chap 356

 171. Chap 355

 172. Chap 354

 173. Chap 353

 174. Chap 352

 175. Chap 351

 176. Chap 350

 177. Chap 349

 178. Chap 348

 179. Chap 347

 180. Chap 346

 181. Chap 345

 182. Chap 344

 183. Chap 343

 184. Chap 342

 185. Chap 341

 186. Chap 340

 187. Chap 339

 188. Chap 338

 189. Chap 337

 190. Chap 336

 191. Chap 335

 192. Chap 334

 193. Chap 333

 194. Chap 332

 195. Chap 331

 196. Chap 330

 197. Chap 329

 198. Chap 328

 199. Chap 327

 200. Chap 326

 201. Chap 325

 202. Chap 324

 203. Chap 323

 204. Chap 322

 205. Chap 321

 206. Chap 320

 207. Chap 319

 208. Chap 318

 209. Chap 317

 210. Chap 316

 211. Chap 315

 212. Chap 314

 213. Chap 313

 214. Chap 312

 215. Chap 311

 216. Chap 310

 217. Chap 309

 218. Chap 308

 219. Chap 307

 220. Chap 306

 221. Chap 305

 222. Chap 304

 223. Chap 303

 224. Chap 302

 225. Chap 301

 226. Chap 300

 227. Chap 299

 228. Chap 298

 229. Chap 297

 230. Chap 296

 231. Chap 295

 232. Chap 294

 233. Chap 293

 234. Chap 292

 235. Chap 291

 236. Chap 290

 237. Chap 289

 238. Chap 288

 239. Chap 287

 240. Chap 286

 241. Chap 285

 242. Chap 284

 243. Chap 283

 244. Chap 282

 245. Chap 281

 246. Chap 280

 247. Chap 279

 248. Chap 278

 249. Chap 277

 250. Chap 276

 251. Chap 275

 252. Chap 274

 253. Chap 273

 254. Chap 272

 255. Chap 271

 256. Chap 270

 257. Chap 269

 258. Chap 268

 259. Chap 267

 260. Chap 266

 261. Chap 265

 262. Chap 264

 263. Chap 263

 264. Chap 262

 265. Chap 261

 266. Chap 260

 267. Chap 259

 268. Chap 258

 269. Chap 257

 270. Chap 256

 271. Chap 255

 272. Chap 254

 273. Chap 253

 274. Chap 252

 275. Chap 251

 276. Chap 250

 277. Chap 249

 278. Chap 248

 279. Chap 247

 280. Chap 246

 281. Chap 245

 282. Chap 244

 283. Chap 243

 284. Chap 242

 285. Chap 241

 286. Chap 240

 287. Chap 239

 288. Chap 238

 289. Chap 237

 290. Chap 236

 291. Chap 235

 292. Chap 234

 293. Chap 233

 294. Chap 232

 295. Chap 231

 296. Chap 230

 297. Chap 229

 298. Chap 228

 299. Chap 227

 300. Chap 226

 301. Chap 225

 302. Chap 224

 303. Chap 223

 304. Chap 222

 305. Chap 221

 306. Chap 220

 307. Chap 219

 308. Chap 218

 309. Chap 217

 310. Chap 216

 311. Chap 215

 312. Chap 214

 313. Chap 213

 314. Chap 212

 315. Chap 211

 316. Chap 210

 317. Chap 209

 318. Chap 208

 319. Chap 207

 320. Chap 206

 321. Chap 205

 322. Chap 204

 323. Chap 203

 324. Chap 202

 325. Chap 201

 326. Chap 200

 327. Chap 199

 328. Chap 198

 329. Chap 197

 330. Chap 196

 331. Chap 195

 332. Chap 194

 333. Chap 193

 334. Chap 192

 335. Chap 191

 336. Chap 190

 337. Chap 189

 338. Chap 188

 339. Chap 187

 340. Chap 186

 341. Chap 185

 342. Chap 184

 343. Chap 183

 344. Chap 182

 345. Chap 181

 346. Chap 180

 347. Chap 179

 348. Chap 178

 349. Chap 177

 350. Chap 176

 351. Chap 175

 352. Chap 174

 353. Chap 173

 354. Chap 172

 355. Chap 171

 356. Chap 170

 357. Chap 169

 358. Chap 168

 359. Chap 167

 360. Chap 166

 361. Chap 165

 362. Chap 164

 363. Chap 163

 364. Chap 162

 365. Chap 161

 366. Chap 160

 367. Chap 159

 368. Chap 158

 369. Chap 157

 370. Chap 156

 371. Chap 155

 372. Chap 154

 373. Chap 153

 374. Chap 152

 375. Chap 152

 376. Chap 151

 377. Chap 151

 378. Chap 150

 379. Chap 149

 380. Chap 148

 381. Chap 147

 382. Chap 146

 383. Chap 145

 384. Chap 144

 385. Chap 143

 386. Chap 142

 387. Chap 141

 388. Chap 140

 389. Chap 139

 390. Chap 138

 391. Chap 137

 392. Chap 136

 393. Chap 135

 394. Chap 134

 395. Chap 133

 396. Chap 132

 397. Chap 131

 398. Chap 130

 399. Chap 129

 400. Chap 128

 401. Chap 127

 402. Chap 126

 403. Chap 125

 404. Chap 123

 405. Chap 122

 406. Chap 121

 407. Chap 120

 408. Chap 119

 409. Chap 118

 410. Chap 117

 411. Chap 116

 412. Chap 115

 413. Chap 114

 414. Chap 113

 415. Chap 112

 416. Chap 111

 417. Chap 110

 418. Chap 109

 419. Chap 108

 420. Chap 107

 421. Chap 106

 422. Chap 105

 423. Chap 104

 424. Chap 103

 425. Chap 102

 426. Chap 101

 427. Chap 100

 428. Chap 99

 429. Chap 98

 430. Chap 97

 431. Chap 96

 432. Chap 95

 433. Chap 94

 434. Chap 93

 435. Chap 92

 436. Chap 91

 437. Chap 90

 438. Chap 89

 439. Chap 88

 440. Chap 87

 441. Chap 86

 442. Chap 85

 443. Chap 84

 444. Chap 83

 445. Chap 82

 446. Chap 81

 447. Chap 80

 448. Chap 79

 449. Chap 78

 450. Chap 77

 451. Chap 76

 452. Chap 75

 453. Chap 74

 454. Chap 73

 455. Chap 72

 456. Chap 71

 457. Chap 70

 458. Chap 69

 459. Chap 68

 460. Chap 67

 461. Chap 66

 462. Chap 65

 463. Chap 64

 464. Chap 63

 465. Chap 62

 466. Chap 61

 467. Chap 60

 468. Chap 59

 469. Chap 58

 470. Chap 57

 471. Chap 56

 472. Chap 55

 473. Chap 54

 474. Chap 53

 475. Chap 52

 476. Chap 51

 477. Chap 50

 478. Chap 49

 479. Chap 48

 480. Chap 47

 481. Chap 46

 482. Chap 45

 483. Chap 44

 484. Chap 43

 485. Chap 42

 486. Chap 41

 487. Chap 40

 488. Chap 39

 489. Chap 38

 490. Chap 37

 491. Chap 36

 492. Chap 35

 493. Chap 34

 494. Chap 32

 495. Chap 31

 496. Chap 30

 497. Chap 29

 498. Chap 28

 499. Chap 27

 500. Chap 26

 501. Chap 25

 502. Chap 24

 503. Chap 23

 504. Chap 22

 505. Chap 21

 506. Chap 20

 507. Chap 19

 508. Chap 18

 509. Chap 17

 510. Chap 16

 511. Chap 15

 512. Chap 14

 513. Chap 13

 514. Chap 12

 515. Chap 11

 516. Chap 10

 517. Chap 9

 518. Chap 8

 519. Chap 7

 520. Chap 6

 521. Chap 5

 522. Chap 4

 523. Chap 3

 524. Chap 3

 525. Chap 2

 526. Chap 1

 527. Chap Volume-05

 528. Chap Volume-09

 529. Chap Volume-12

 530. Chap Volume-15

 531. Chap Volume-35

 532. Chap Volume-36

 533. Chap Volume-55

 534. Chap Volume-56

 535. Chap Volume-57

^