Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2017-11-16 00:25:51
Xem: 6,829,314 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1486 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 535

 2. Chap 534

 3. Chap 533

 4. Chap 532

 5. Chap 532

 6. Chap 531

 7. Chap 531

 8. Chap 530

 9. Chap 529

 10. Chap 528

 11. Chap 527

 12. Chap 526

 13. Chap 525

 14. Chap 524

 15. Chap 523

 16. Chap 522

 17. Chap 521

 18. Chap 520

 19. Chap 519

 20. Chap 518

 21. Chap 517

 22. Chap 516

 23. Chap 515

 24. Chap 514

 25. Chap 513

 26. Chap 512

 27. Chap 511

 28. Chap 510

 29. Chap 509

 30. Chap 508

 31. Chap 507

 32. Chap 506

 33. Chap 505

 34. Chap 504

 35. Chap 503

 36. Chap 502

 37. Chap 501

 38. Chap 500

 39. Chap 499

 40. Chap 498

 41. Chap 497

 42. Chap 496

 43. Chap 495

 44. Chap 494

 45. Chap 493

 46. Chap 492

 47. Chap 491

 48. Chap 490

 49. Chap 489

 50. Chap 488

 51. Chap 487

 52. Chap 486

 53. Chap 485

 54. Chap 484

 55. Chap 483

 56. Chap 482

 57. Chap 481

 58. Chap 480

 59. Chap 479

 60. Chap 478

 61. Chap 477

 62. Chap 476

 63. Chap 475

 64. Chap 474

 65. Chap 473

 66. Chap 472

 67. Chap 471

 68. Chap 470

 69. Chap 469

 70. Chap 468

 71. Chap 467

 72. Chap 466

 73. Chap 465

 74. Chap 464

 75. Chap 463

 76. Chap 462

 77. Chap 461

 78. Chap 460

 79. Chap 459

 80. Chap 458

 81. Chap 457

 82. Chap 456

 83. Chap 455

 84. Chap 455

 85. Chap 454

 86. Chap 453

 87. Chap 452

 88. Chap 451

 89. Chap 450

 90. Chap 449

 91. Chap 448

 92. Chap 447

 93. Chap 446

 94. Chap 445

 95. Chap 444

 96. Chap 443

 97. Chap 442

 98. Chap 441

 99. Chap 440

 100. Chap 439

 101. Chap 438

 102. Chap 437

 103. Chap 436

 104. Chap 435

 105. Chap 434

 106. Chap 433

 107. Chap 432

 108. Chap 431

 109. Chap 430

 110. Chap 429

 111. Chap 428

 112. Chap 427

 113. Chap 426

 114. Chap 425

 115. Chap 424

 116. Chap 423

 117. Chap 422

 118. Chap 421

 119. Chap 420

 120. Chap 419

 121. Chap 418

 122. Chap 417

 123. Chap 416

 124. Chap 415

 125. Chap 414

 126. Chap 413

 127. Chap 412

 128. Chap 411

 129. Chap 410

 130. Chap 409

 131. Chap 408

 132. Chap 407

 133. Chap 406

 134. Chap 405

 135. Chap 404

 136. Chap 403

 137. Chap 402

 138. Chap 401

 139. Chap 400

 140. Chap 399

 141. Chap 398

 142. Chap 397

 143. Chap 396

 144. Chap 395

 145. Chap 394

 146. Chap 393

 147. Chap 392

 148. Chap 391

 149. Chap 390

 150. Chap 389

 151. Chap 388

 152. Chap 387

 153. Chap 386

 154. Chap 385

 155. Chap 384

 156. Chap 383

 157. Chap 382

 158. Chap 381

 159. Chap 380

 160. Chap 379

 161. Chap 378

 162. Chap 377

 163. Chap 376

 164. Chap 375

 165. Chap 374

 166. Chap 373

 167. Chap 372

 168. Chap 371

 169. Chap 370

 170. Chap 369

 171. Chap 368

 172. Chap 367

 173. Chap 366

 174. Chap 365

 175. Chap 364

 176. Chap 363

 177. Chap 362

 178. Chap 361

 179. Chap 360

 180. Chap 359

 181. Chap 358

 182. Chap 357

 183. Chap 356

 184. Chap 355

 185. Chap 354

 186. Chap 353

 187. Chap 352

 188. Chap 351

 189. Chap 350

 190. Chap 349

 191. Chap 348

 192. Chap 347

 193. Chap 346

 194. Chap 345

 195. Chap 344

 196. Chap 343

 197. Chap 342

 198. Chap 341

 199. Chap 340

 200. Chap 339

 201. Chap 338

 202. Chap 337

 203. Chap 336

 204. Chap 335

 205. Chap 334

 206. Chap 333

 207. Chap 332

 208. Chap 331

 209. Chap 330

 210. Chap 329

 211. Chap 328

 212. Chap 327

 213. Chap 326

 214. Chap 325

 215. Chap 324

 216. Chap 323

 217. Chap 322

 218. Chap 321

 219. Chap 320

 220. Chap 319

 221. Chap 318

 222. Chap 317

 223. Chap 316

 224. Chap 315

 225. Chap 314

 226. Chap 313

 227. Chap 312

 228. Chap 311

 229. Chap 310

 230. Chap 309

 231. Chap 308

 232. Chap 307

 233. Chap 306

 234. Chap 305

 235. Chap 304

 236. Chap 303

 237. Chap 302

 238. Chap 301

 239. Chap 300

 240. Chap 299

 241. Chap 298

 242. Chap 297

 243. Chap 296

 244. Chap 295

 245. Chap 294

 246. Chap 293

 247. Chap 292

 248. Chap 291

 249. Chap 290

 250. Chap 289

 251. Chap 288

 252. Chap 287

 253. Chap 286

 254. Chap 285

 255. Chap 284

 256. Chap 283

 257. Chap 282

 258. Chap 281

 259. Chap 280

 260. Chap 279

 261. Chap 278

 262. Chap 277

 263. Chap 276

 264. Chap 275

 265. Chap 274

 266. Chap 273

 267. Chap 272

 268. Chap 271

 269. Chap 270

 270. Chap 269

 271. Chap 268

 272. Chap 267

 273. Chap 266

 274. Chap 265

 275. Chap 264

 276. Chap 263

 277. Chap 262

 278. Chap 261

 279. Chap 260

 280. Chap 259

 281. Chap 258

 282. Chap 257

 283. Chap 256

 284. Chap 255

 285. Chap 254

 286. Chap 253

 287. Chap 252

 288. Chap 251

 289. Chap 250

 290. Chap 249

 291. Chap 248

 292. Chap 247

 293. Chap 246

 294. Chap 245

 295. Chap 244

 296. Chap 243

 297. Chap 242

 298. Chap 241

 299. Chap 240

 300. Chap 239

 301. Chap 238

 302. Chap 237

 303. Chap 236

 304. Chap 235

 305. Chap 234

 306. Chap 233

 307. Chap 232

 308. Chap 231

 309. Chap 230

 310. Chap 229

 311. Chap 228

 312. Chap 227

 313. Chap 226

 314. Chap 225

 315. Chap 224

 316. Chap 223

 317. Chap 222

 318. Chap 221

 319. Chap 220

 320. Chap 219

 321. Chap 218

 322. Chap 217

 323. Chap 216

 324. Chap 215

 325. Chap 214

 326. Chap 213

 327. Chap 212

 328. Chap 211

 329. Chap 210

 330. Chap 209

 331. Chap 208

 332. Chap 207

 333. Chap 206

 334. Chap 205

 335. Chap 204

 336. Chap 203

 337. Chap 202

 338. Chap 201

 339. Chap 200

 340. Chap 199

 341. Chap 198

 342. Chap 197

 343. Chap 196

 344. Chap 195

 345. Chap 194

 346. Chap 193

 347. Chap 192

 348. Chap 191

 349. Chap 190

 350. Chap 189

 351. Chap 188

 352. Chap 187

 353. Chap 186

 354. Chap 185

 355. Chap 184

 356. Chap 183

 357. Chap 182

 358. Chap 181

 359. Chap 180

 360. Chap 179

 361. Chap 178

 362. Chap 177

 363. Chap 176

 364. Chap 175

 365. Chap 174

 366. Chap 173

 367. Chap 172

 368. Chap 171

 369. Chap 170

 370. Chap 169

 371. Chap 168

 372. Chap 167

 373. Chap 166

 374. Chap 165

 375. Chap 164

 376. Chap 163

 377. Chap 162

 378. Chap 161

 379. Chap 160

 380. Chap 159

 381. Chap 158

 382. Chap 157

 383. Chap 156

 384. Chap 155

 385. Chap 154

 386. Chap 153

 387. Chap 152-68554

 388. Chap 152-68555

 389. Chap 151-68552

 390. Chap 151-68553

 391. Chap 150

 392. Chap 149

 393. Chap 148

 394. Chap 147

 395. Chap 146

 396. Chap 145

 397. Chap 144

 398. Chap 143

 399. Chap 142

 400. Chap 141

 401. Chap 140

 402. Chap 139

 403. Chap 138

 404. Chap 137

 405. Chap 136

 406. Chap 135

 407. Chap 134

 408. Chap 133

 409. Chap 132

 410. Chap 131

 411. Chap 130

 412. Chap 129

 413. Chap 128

 414. Chap 127

 415. Chap 126

 416. Chap 125

 417. Chap 123

 418. Chap 122

 419. Chap 121

 420. Chap 120

 421. Chap 119

 422. Chap 118

 423. Chap 117

 424. Chap 116

 425. Chap 115

 426. Chap 114

 427. Chap 113

 428. Chap 112

 429. Chap 111

 430. Chap 110

 431. Chap 109

 432. Chap 108

 433. Chap 107

 434. Chap 106

 435. Chap 105

 436. Chap 104

 437. Chap 103

 438. Chap 102

 439. Chap 101

 440. Chap 100

 441. Chap 99

 442. Chap 98

 443. Chap 97

 444. Chap 96

 445. Chap 95

 446. Chap 94

 447. Chap 93

 448. Chap 92

 449. Chap 91

 450. Chap 90

 451. Chap 89

 452. Chap 88

 453. Chap 87

 454. Chap 86

 455. Chap 85

 456. Chap 84

 457. Chap 83

 458. Chap 82

 459. Chap 81

 460. Chap 80

 461. Chap 79

 462. Chap 78

 463. Chap 77

 464. Chap 76

 465. Chap 75

 466. Chap 74

 467. Chap 73

 468. Chap 72

 469. Chap 71

 470. Chap 70

 471. Chap 69

 472. Chap 68

 473. Chap 67

 474. Chap 66

 475. Chap 65

 476. Chap 64

 477. Chap 63

 478. Chap 62

 479. Chap 61

 480. Chap 60

 481. Chap 59

 482. Chap 58

 483. Chap 57

 484. Chap 56

 485. Chap 55

 486. Chap 54

 487. Chap 53

 488. Chap 52

 489. Chap 51

 490. Chap 50

 491. Chap 49

 492. Chap 48

 493. Chap 47

 494. Chap 46

 495. Chap 45

 496. Chap 44

 497. Chap 43

 498. Chap 42

 499. Chap 41

 500. Chap 40

 501. Chap 39

 502. Chap 38

 503. Chap 37

 504. Chap 36

 505. Chap 35

 506. Chap 34

 507. Chap 32

 508. Chap 31

 509. Chap 30

 510. Chap 29

 511. Chap 28

 512. Chap 27

 513. Chap 26

 514. Chap 25

 515. Chap 24

 516. Chap 23

 517. Chap 22

 518. Chap 21

 519. Chap 20

 520. Chap 19

 521. Chap 18

 522. Chap 17

 523. Chap 16

 524. Chap 15

 525. Chap 14

 526. Chap 13

 527. Chap 12

 528. Chap 11

 529. Chap 10

 530. Chap 9

 531. Chap 8

 532. Chap 7

 533. Chap 6

 534. Chap 5

 535. Chap 4

 536. Chap 3

 537. Chap 3

 538. Chap 2

 539. Chap 1

 540. Chap Volume-02

 541. Chap Volume-03

 542. Chap Volume-05

 543. Chap Volume-06

 544. Chap Volume-07

 545. Chap Volume-09

 546. Chap Volume-10

 547. Chap Volume-11

 548. Chap Volume-12

 549. Chap Volume-15

 550. Chap Volume-16

 551. Chap Volume-17

 552. Chap Volume-20

 553. Chap Volume-26

 554. Chap Volume-27

 555. Chap Volume-28

 556. Chap Volume-35

 557. Chap Volume-36

 558. Chap Volume-37

 559. Chap Volume-39

 560. Chap Volume-44

 561. Chap Volume-47

 562. Chap Volume-55

 563. Chap Volume-56

 564. Chap Volume-57

 565. Chap Volume-58

 566. Chap Volume-59

 567. Chap Volume-61

 568. Chap Volume-62

 569. Chap Volume-66

 570. Chap Volume-67

 571. Chap Volume-68

 572. Chap Volume-71

 573. Chap Volume-72

^