Hiệp Khách Giang HồTruyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.//m.truyentranh8.net/
11568/101472 Đánh giá

Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 519

Cập nhật: 2017-02-17 11:01:51
Xem: 6,200,155 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1472 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 518

 2. Chap 517

 3. Chap 516

 4. Chap 515

 5. Chap 514

 6. Chap 513

 7. Chap 512

 8. Chap 511

 9. Chap 510

 10. Chap 509

 11. Chap 508

 12. Chap 507

 13. Chap 506

 14. Chap 505

 15. Chap 504

 16. Chap 503

 17. Chap 502

 18. Chap 501

 19. Chap 500

 20. Chap 499

 21. Chap 498

 22. Chap 497

 23. Chap 496

 24. Chap 495

 25. Chap 494

 26. Chap 493

 27. Chap 492

 28. Chap 491

 29. Chap 490

 30. Chap 489

 31. Chap 488

 32. Chap 487

 33. Chap 486

 34. Chap 485

 35. Chap 484

 36. Chap 483

 37. Chap 482

 38. Chap 481

 39. Chap 480

 40. Chap 479

 41. Chap 478

 42. Chap 477

 43. Chap 476

 44. Chap 475

 45. Chap 474

 46. Chap 473

 47. Chap 472

 48. Chap 471

 49. Chap 470

 50. Chap 469

 51. Chap 468

 52. Chap 467

 53. Chap 466

 54. Chap 465

 55. Chap 464

 56. Chap 463

 57. Chap 462

 58. Chap 461

 59. Chap 460

 60. Chap 459

 61. Chap 458

 62. Chap 457

 63. Chap 456

 64. Chap 455

 65. Chap 455

 66. Chap 454

 67. Chap 453

 68. Chap 452

 69. Chap 451

 70. Chap 450

 71. Chap 449

 72. Chap 448

 73. Chap 447

 74. Chap 446

 75. Chap 445

 76. Chap 444

 77. Chap 443

 78. Chap 442

 79. Chap 441

 80. Chap 440

 81. Chap 439

 82. Chap 438

 83. Chap 437

 84. Chap 436

 85. Chap 435

 86. Chap 434

 87. Chap 433

 88. Chap 432

 89. Chap 431

 90. Chap 430

 91. Chap 429

 92. Chap 428

 93. Chap 427

 94. Chap 426

 95. Chap 425

 96. Chap 424

 97. Chap 423

 98. Chap 422

 99. Chap 421

 100. Chap 420

 101. Chap 419

 102. Chap 418

 103. Chap 417

 104. Chap 416

 105. Chap 415

 106. Chap 414

 107. Chap 413

 108. Chap 412

 109. Chap 411

 110. Chap 410

 111. Chap 409

 112. Chap 408

 113. Chap 407

 114. Chap 406

 115. Chap 405

 116. Chap 404

 117. Chap 403

 118. Chap 402

 119. Chap 401

 120. Chap 400

 121. Chap 399

 122. Chap 398

 123. Chap 397

 124. Chap 396

 125. Chap 395

 126. Chap 394

 127. Chap 393

 128. Chap 392

 129. Chap 391

 130. Chap 390

 131. Chap 389

 132. Chap 388

 133. Chap 387

 134. Chap 386

 135. Chap 385

 136. Chap 384

 137. Chap 383

 138. Chap 382

 139. Chap 381

 140. Chap 380

 141. Chap 379

 142. Chap 378

 143. Chap 377

 144. Chap 376

 145. Chap 375

 146. Chap 374

 147. Chap 373

 148. Chap 372

 149. Chap 371

 150. Chap 370

 151. Chap 369

 152. Chap 368

 153. Chap 367

 154. Chap 366

 155. Chap 365

 156. Chap 364

 157. Chap 363

 158. Chap 362

 159. Chap 361

 160. Chap 360

 161. Chap 359

 162. Chap 358

 163. Chap 357

 164. Chap 356

 165. Chap 355

 166. Chap 354

 167. Chap 353

 168. Chap 352

 169. Chap 351

 170. Chap 350

 171. Chap 349

 172. Chap 348

 173. Chap 347

 174. Chap 346

 175. Chap 345

 176. Chap 344

 177. Chap 343

 178. Chap 342

 179. Chap 341

 180. Chap 340

 181. Chap 339

 182. Chap 338

 183. Chap 337

 184. Chap 336

 185. Chap 335

 186. Chap 334

 187. Chap 333

 188. Chap 332

 189. Chap 331

 190. Chap 330

 191. Chap 329

 192. Chap 328

 193. Chap 327

 194. Chap 326

 195. Chap 325

 196. Chap 324

 197. Chap 323

 198. Chap 322

 199. Chap 321

 200. Chap 320

 201. Chap 319

 202. Chap 318

 203. Chap 317

 204. Chap 316

 205. Chap 315

 206. Chap 314

 207. Chap 313

 208. Chap 312

 209. Chap 311

 210. Chap 310

 211. Chap 309

 212. Chap 308

 213. Chap 307

 214. Chap 306

 215. Chap 305

 216. Chap 304

 217. Chap 303

 218. Chap 302

 219. Chap 301

 220. Chap 300

 221. Chap 299

 222. Chap 298

 223. Chap 297

 224. Chap 296

 225. Chap 295

 226. Chap 294

 227. Chap 293

 228. Chap 292

 229. Chap 291

 230. Chap 290

 231. Chap 289

 232. Chap 288

 233. Chap 287

 234. Chap 286

 235. Chap 285

 236. Chap 284

 237. Chap 283

 238. Chap 282

 239. Chap 281

 240. Chap 280

 241. Chap 279

 242. Chap 278

 243. Chap 277

 244. Chap 276

 245. Chap 275

 246. Chap 274

 247. Chap 273

 248. Chap 272

 249. Chap 271

 250. Chap 270

 251. Chap 269

 252. Chap 268

 253. Chap 267

 254. Chap 266

 255. Chap 265

 256. Chap 264

 257. Chap 263

 258. Chap 262

 259. Chap 261

 260. Chap 260

 261. Chap 259

 262. Chap 258

 263. Chap 257

 264. Chap 256

 265. Chap 255

 266. Chap 254

 267. Chap 253

 268. Chap 252

 269. Chap 251

 270. Chap 250

 271. Chap 249

 272. Chap 248

 273. Chap 247

 274. Chap 246

 275. Chap 245

 276. Chap 244

 277. Chap 243

 278. Chap 242

 279. Chap 241

 280. Chap 240

 281. Chap 239

 282. Chap 238

 283. Chap 237

 284. Chap 236

 285. Chap 235

 286. Chap 234

 287. Chap 233

 288. Chap 232

 289. Chap 231

 290. Chap 230

 291. Chap 229

 292. Chap 228

 293. Chap 227

 294. Chap 226

 295. Chap 225

 296. Chap 224

 297. Chap 223

 298. Chap 222

 299. Chap 221

 300. Chap 220

 301. Chap 219

 302. Chap 218

 303. Chap 217

 304. Chap 216

 305. Chap 215

 306. Chap 214

 307. Chap 213

 308. Chap 212

 309. Chap 211

 310. Chap 210

 311. Chap 209

 312. Chap 208

 313. Chap 207

 314. Chap 206

 315. Chap 205

 316. Chap 204

 317. Chap 203

 318. Chap 202

 319. Chap 201

 320. Chap 200

 321. Chap 199

 322. Chap 198

 323. Chap 197

 324. Chap 196

 325. Chap 195

 326. Chap 194

 327. Chap 193

 328. Chap 192

 329. Chap 191

 330. Chap 190

 331. Chap 189

 332. Chap 188

 333. Chap 187

 334. Chap 186

 335. Chap 185

 336. Chap 184

 337. Chap 183

 338. Chap 182

 339. Chap 181

 340. Chap 180

 341. Chap 179

 342. Chap 178

 343. Chap 177

 344. Chap 176

 345. Chap 175

 346. Chap 174

 347. Chap 173

 348. Chap 172

 349. Chap 171

 350. Chap 170

 351. Chap 169

 352. Chap 168

 353. Chap 167

 354. Chap 166

 355. Chap 165

 356. Chap 164

 357. Chap 163

 358. Chap 162

 359. Chap 161

 360. Chap 160

 361. Chap 159

 362. Chap 158

 363. Chap 157

 364. Chap 156

 365. Chap 155

 366. Chap 154

 367. Chap 153

 368. Chap 152

 369. Chap 152

 370. Chap 151

 371. Chap 151

 372. Chap 150

 373. Chap 149

 374. Chap 148

 375. Chap 147

 376. Chap 146

 377. Chap 145

 378. Chap 144

 379. Chap 143

 380. Chap 142

 381. Chap 141

 382. Chap 140

 383. Chap 139

 384. Chap 138

 385. Chap 137

 386. Chap 136

 387. Chap 135

 388. Chap 134

 389. Chap 133

 390. Chap 132

 391. Chap 131

 392. Chap 130

 393. Chap 129

 394. Chap 128

 395. Chap 127

 396. Chap 126

 397. Chap 125

 398. Chap 123

 399. Chap 122

 400. Chap 121

 401. Chap 120

 402. Chap 119

 403. Chap 118

 404. Chap 117

 405. Chap 116

 406. Chap 115

 407. Chap 114

 408. Chap 113

 409. Chap 112

 410. Chap 111

 411. Chap 110

 412. Chap 109

 413. Chap 108

 414. Chap 107

 415. Chap 106

 416. Chap 105

 417. Chap 104

 418. Chap 103

 419. Chap 102

 420. Chap 101

 421. Chap 100

 422. Chap 99

 423. Chap 98

 424. Chap 97

 425. Chap 96

 426. Chap 95

 427. Chap 94

 428. Chap 93

 429. Chap 92

 430. Chap 91

 431. Chap 90

 432. Chap 89

 433. Chap 88

 434. Chap 87

 435. Chap 86

 436. Chap 85

 437. Chap 84

 438. Chap 83

 439. Chap 82

 440. Chap 81

 441. Chap 80

 442. Chap 79

 443. Chap 78

 444. Chap 77

 445. Chap 76

 446. Chap 75

 447. Chap 74

 448. Chap 73

 449. Chap 72

 450. Chap 71

 451. Chap 70

 452. Chap 69

 453. Chap 68

 454. Chap 67

 455. Chap 66

 456. Chap 65

 457. Chap 64

 458. Chap 63

 459. Chap 62

 460. Chap 61

 461. Chap 60

 462. Chap 59

 463. Chap 58

 464. Chap 57

 465. Chap 56

 466. Chap 55

 467. Chap 54

 468. Chap 53

 469. Chap 52

 470. Chap 51

 471. Chap 50

 472. Chap 49

 473. Chap 48

 474. Chap 47

 475. Chap 46

 476. Chap 45

 477. Chap 44

 478. Chap 43

 479. Chap 42

 480. Chap 41

 481. Chap 40

 482. Chap 39

 483. Chap 38

 484. Chap 37

 485. Chap 36

 486. Chap 35

 487. Chap 34

 488. Chap 32

 489. Chap 31

 490. Chap 30

 491. Chap 29

 492. Chap 28

 493. Chap 27

 494. Chap 26

 495. Chap 25

 496. Chap 24

 497. Chap 23

 498. Chap 22

 499. Chap 21

 500. Chap 20

 501. Chap 19

 502. Chap 18

 503. Chap 17

 504. Chap 16

 505. Chap 15

 506. Chap 14

 507. Chap 13

 508. Chap 12

 509. Chap 11

 510. Chap 10

 511. Chap 9

 512. Chap 8

 513. Chap 7

 514. Chap 6

 515. Chap 5

 516. Chap 4

 517. Chap 3

 518. Chap 3

 519. Chap 2

 520. Chap 1

 521. Chap Volume-05

 522. Chap Volume-09

 523. Chap Volume-12

 524. Chap Volume-15

 525. Chap Volume-35

 526. Chap Volume-36

 527. Chap Volume-55

 528. Chap Volume-56

 529. Chap Volume-57

^