Hiệp Khách Giang HồTruyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.//m.truyentranh8.net/
11466/101460 Đánh giá

Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 517

Cập nhật: 2017-01-16 12:50:35
Xem: 6,101,112 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1460 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 516

 2. Chap 515

 3. Chap 514

 4. Chap 513

 5. Chap 512

 6. Chap 511

 7. Chap 510

 8. Chap 509

 9. Chap 508

 10. Chap 507

 11. Chap 506

 12. Chap 505

 13. Chap 504

 14. Chap 503

 15. Chap 502

 16. Chap 501

 17. Chap 500

 18. Chap 499

 19. Chap 498

 20. Chap 497

 21. Chap 496

 22. Chap 495

 23. Chap 494

 24. Chap 493

 25. Chap 492

 26. Chap 491

 27. Chap 490

 28. Chap 489

 29. Chap 488

 30. Chap 487

 31. Chap 486

 32. Chap 485

 33. Chap 484

 34. Chap 483

 35. Chap 482

 36. Chap 481

 37. Chap 480

 38. Chap 479

 39. Chap 478

 40. Chap 477

 41. Chap 476

 42. Chap 475

 43. Chap 474

 44. Chap 473

 45. Chap 472

 46. Chap 471

 47. Chap 470

 48. Chap 469

 49. Chap 468

 50. Chap 467

 51. Chap 466

 52. Chap 465

 53. Chap 464

 54. Chap 463

 55. Chap 462

 56. Chap 461

 57. Chap 460

 58. Chap 459

 59. Chap 458

 60. Chap 457

 61. Chap 456

 62. Chap 455

 63. Chap 455

 64. Chap 454

 65. Chap 453

 66. Chap 452

 67. Chap 451

 68. Chap 450

 69. Chap 449

 70. Chap 448

 71. Chap 447

 72. Chap 446

 73. Chap 445

 74. Chap 444

 75. Chap 443

 76. Chap 442

 77. Chap 441

 78. Chap 440

 79. Chap 439

 80. Chap 438

 81. Chap 437

 82. Chap 436

 83. Chap 435

 84. Chap 434

 85. Chap 433

 86. Chap 432

 87. Chap 431

 88. Chap 430

 89. Chap 429

 90. Chap 428

 91. Chap 427

 92. Chap 426

 93. Chap 425

 94. Chap 424

 95. Chap 423

 96. Chap 422

 97. Chap 421

 98. Chap 420

 99. Chap 419

 100. Chap 418

 101. Chap 417

 102. Chap 416

 103. Chap 415

 104. Chap 414

 105. Chap 413

 106. Chap 412

 107. Chap 411

 108. Chap 410

 109. Chap 409

 110. Chap 408

 111. Chap 407

 112. Chap 406

 113. Chap 405

 114. Chap 404

 115. Chap 403

 116. Chap 402

 117. Chap 401

 118. Chap 400

 119. Chap 399

 120. Chap 398

 121. Chap 397

 122. Chap 396

 123. Chap 395

 124. Chap 394

 125. Chap 393

 126. Chap 392

 127. Chap 391

 128. Chap 390

 129. Chap 389

 130. Chap 388

 131. Chap 387

 132. Chap 386

 133. Chap 385

 134. Chap 384

 135. Chap 383

 136. Chap 382

 137. Chap 381

 138. Chap 380

 139. Chap 379

 140. Chap 378

 141. Chap 377

 142. Chap 376

 143. Chap 375

 144. Chap 374

 145. Chap 373

 146. Chap 372

 147. Chap 371

 148. Chap 370

 149. Chap 369

 150. Chap 368

 151. Chap 367

 152. Chap 366

 153. Chap 365

 154. Chap 364

 155. Chap 363

 156. Chap 362

 157. Chap 361

 158. Chap 360

 159. Chap 359

 160. Chap 358

 161. Chap 357

 162. Chap 356

 163. Chap 355

 164. Chap 354

 165. Chap 353

 166. Chap 352

 167. Chap 351

 168. Chap 350

 169. Chap 349

 170. Chap 348

 171. Chap 347

 172. Chap 346

 173. Chap 345

 174. Chap 344

 175. Chap 343

 176. Chap 342

 177. Chap 341

 178. Chap 340

 179. Chap 339

 180. Chap 338

 181. Chap 337

 182. Chap 336

 183. Chap 335

 184. Chap 334

 185. Chap 333

 186. Chap 332

 187. Chap 331

 188. Chap 330

 189. Chap 329

 190. Chap 328

 191. Chap 327

 192. Chap 326

 193. Chap 325

 194. Chap 324

 195. Chap 323

 196. Chap 322

 197. Chap 321

 198. Chap 320

 199. Chap 319

 200. Chap 318

 201. Chap 317

 202. Chap 316

 203. Chap 315

 204. Chap 314

 205. Chap 313

 206. Chap 312

 207. Chap 311

 208. Chap 310

 209. Chap 309

 210. Chap 308

 211. Chap 307

 212. Chap 306

 213. Chap 305

 214. Chap 304

 215. Chap 303

 216. Chap 302

 217. Chap 301

 218. Chap 300

 219. Chap 299

 220. Chap 298

 221. Chap 297

 222. Chap 296

 223. Chap 295

 224. Chap 294

 225. Chap 293

 226. Chap 292

 227. Chap 291

 228. Chap 290

 229. Chap 289

 230. Chap 288

 231. Chap 287

 232. Chap 286

 233. Chap 285

 234. Chap 284

 235. Chap 283

 236. Chap 282

 237. Chap 281

 238. Chap 280

 239. Chap 279

 240. Chap 278

 241. Chap 277

 242. Chap 276

 243. Chap 275

 244. Chap 274

 245. Chap 273

 246. Chap 272

 247. Chap 271

 248. Chap 270

 249. Chap 269

 250. Chap 268

 251. Chap 267

 252. Chap 266

 253. Chap 265

 254. Chap 264

 255. Chap 263

 256. Chap 262

 257. Chap 261

 258. Chap 260

 259. Chap 259

 260. Chap 258

 261. Chap 257

 262. Chap 256

 263. Chap 255

 264. Chap 254

 265. Chap 253

 266. Chap 252

 267. Chap 251

 268. Chap 250

 269. Chap 249

 270. Chap 248

 271. Chap 247

 272. Chap 246

 273. Chap 245

 274. Chap 244

 275. Chap 243

 276. Chap 242

 277. Chap 241

 278. Chap 240

 279. Chap 239

 280. Chap 238

 281. Chap 237

 282. Chap 236

 283. Chap 235

 284. Chap 234

 285. Chap 233

 286. Chap 232

 287. Chap 231

 288. Chap 230

 289. Chap 229

 290. Chap 228

 291. Chap 227

 292. Chap 226

 293. Chap 225

 294. Chap 224

 295. Chap 223

 296. Chap 222

 297. Chap 221

 298. Chap 220

 299. Chap 219

 300. Chap 218

 301. Chap 217

 302. Chap 216

 303. Chap 215

 304. Chap 214

 305. Chap 213

 306. Chap 212

 307. Chap 211

 308. Chap 210

 309. Chap 209

 310. Chap 208

 311. Chap 207

 312. Chap 206

 313. Chap 205

 314. Chap 204

 315. Chap 203

 316. Chap 202

 317. Chap 201

 318. Chap 200

 319. Chap 199

 320. Chap 198

 321. Chap 197

 322. Chap 196

 323. Chap 195

 324. Chap 194

 325. Chap 193

 326. Chap 192

 327. Chap 191

 328. Chap 190

 329. Chap 189

 330. Chap 188

 331. Chap 187

 332. Chap 186

 333. Chap 185

 334. Chap 184

 335. Chap 183

 336. Chap 182

 337. Chap 181

 338. Chap 180

 339. Chap 179

 340. Chap 178

 341. Chap 177

 342. Chap 176

 343. Chap 175

 344. Chap 174

 345. Chap 173

 346. Chap 172

 347. Chap 171

 348. Chap 170

 349. Chap 169

 350. Chap 168

 351. Chap 167

 352. Chap 166

 353. Chap 165

 354. Chap 164

 355. Chap 163

 356. Chap 162

 357. Chap 161

 358. Chap 160

 359. Chap 159

 360. Chap 158

 361. Chap 157

 362. Chap 156

 363. Chap 155

 364. Chap 154

 365. Chap 153

 366. Chap 152

 367. Chap 152

 368. Chap 151

 369. Chap 151

 370. Chap 150

 371. Chap 149

 372. Chap 148

 373. Chap 147

 374. Chap 146

 375. Chap 145

 376. Chap 144

 377. Chap 143

 378. Chap 142

 379. Chap 141

 380. Chap 140

 381. Chap 139

 382. Chap 138

 383. Chap 137

 384. Chap 136

 385. Chap 135

 386. Chap 134

 387. Chap 133

 388. Chap 132

 389. Chap 131

 390. Chap 130

 391. Chap 129

 392. Chap 128

 393. Chap 127

 394. Chap 126

 395. Chap 125

 396. Chap 123

 397. Chap 122

 398. Chap 121

 399. Chap 120

 400. Chap 119

 401. Chap 118

 402. Chap 117

 403. Chap 116

 404. Chap 115

 405. Chap 114

 406. Chap 113

 407. Chap 112

 408. Chap 111

 409. Chap 110

 410. Chap 109

 411. Chap 108

 412. Chap 107

 413. Chap 106

 414. Chap 105

 415. Chap 104

 416. Chap 103

 417. Chap 102

 418. Chap 101

 419. Chap 100

 420. Chap 99

 421. Chap 98

 422. Chap 97

 423. Chap 96

 424. Chap 95

 425. Chap 94

 426. Chap 93

 427. Chap 92

 428. Chap 91

 429. Chap 90

 430. Chap 89

 431. Chap 88

 432. Chap 87

 433. Chap 86

 434. Chap 85

 435. Chap 84

 436. Chap 83

 437. Chap 82

 438. Chap 81

 439. Chap 80

 440. Chap 79

 441. Chap 78

 442. Chap 77

 443. Chap 76

 444. Chap 75

 445. Chap 74

 446. Chap 73

 447. Chap 72

 448. Chap 71

 449. Chap 70

 450. Chap 69

 451. Chap 68

 452. Chap 67

 453. Chap 66

 454. Chap 65

 455. Chap 64

 456. Chap 63

 457. Chap 62

 458. Chap 61

 459. Chap 60

 460. Chap 59

 461. Chap 58

 462. Chap 57

 463. Chap 56

 464. Chap 55

 465. Chap 54

 466. Chap 53

 467. Chap 52

 468. Chap 51

 469. Chap 50

 470. Chap 49

 471. Chap 48

 472. Chap 47

 473. Chap 46

 474. Chap 45

 475. Chap 44

 476. Chap 43

 477. Chap 42

 478. Chap 41

 479. Chap 40

 480. Chap 39

 481. Chap 38

 482. Chap 37

 483. Chap 36

 484. Chap 35

 485. Chap 34

 486. Chap 32

 487. Chap 31

 488. Chap 30

 489. Chap 29

 490. Chap 28

 491. Chap 27

 492. Chap 26

 493. Chap 25

 494. Chap 24

 495. Chap 23

 496. Chap 22

 497. Chap 21

 498. Chap 20

 499. Chap 19

 500. Chap 18

 501. Chap 17

 502. Chap 16

 503. Chap 15

 504. Chap 14

 505. Chap 13

 506. Chap 12

 507. Chap 11

 508. Chap 10

 509. Chap 9

 510. Chap 8

 511. Chap 7

 512. Chap 6

 513. Chap 5

 514. Chap 4

 515. Chap 3

 516. Chap 3

 517. Chap 2

 518. Chap 1

 519. Chap Volume-05

 520. Chap Volume-09

 521. Chap Volume-12

 522. Chap Volume-15

 523. Chap Volume-35

 524. Chap Volume-36

 525. Chap Volume-55

 526. Chap Volume-56

 527. Chap Volume-57

^