Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next

Cập nhật: 2018-02-14 17:41:35
Xem: 6,937,157 lượt


Theo dõi truyện này

7.8/10 trong tổng số 1511 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .
Sắp xếp new

Danh sách chap

 1. Chap 541

 2. Chap 540

 3. Chap 539

 4. Chap 538

 5. Chap 537

 6. Chap 536

 7. Chap 535

 8. Chap 534

 9. Chap 533

 10. Chap 532

 11. Chap 532

 12. Chap 531

 13. Chap 531

 14. Chap 530

 15. Chap 529

 16. Chap 528

 17. Chap 527

 18. Chap 526

 19. Chap 525

 20. Chap 524

 21. Chap 523

 22. Chap 522

 23. Chap 521

 24. Chap 520

 25. Chap 519

 26. Chap 518

 27. Chap 517

 28. Chap 516

 29. Chap 515

 30. Chap 514

 31. Chap 513

 32. Chap 512

 33. Chap 511

 34. Chap 510

 35. Chap 509

 36. Chap 508

 37. Chap 507

 38. Chap 506

 39. Chap 505

 40. Chap 504

 41. Chap 503

 42. Chap 502

 43. Chap 501

 44. Chap 500

 45. Chap 499

 46. Chap 498

 47. Chap 497

 48. Chap 496

 49. Chap 495

 50. Chap 494

 51. Chap 493

 52. Chap 492

 53. Chap 491

 54. Chap 490

 55. Chap 489

 56. Chap 488

 57. Chap 487

 58. Chap 486

 59. Chap 485

 60. Chap 484

 61. Chap 483

 62. Chap 482

 63. Chap 481

 64. Chap 480

 65. Chap 479

 66. Chap 478

 67. Chap 477

 68. Chap 476

 69. Chap 475

 70. Chap 474

 71. Chap 473

 72. Chap 472

 73. Chap 471

 74. Chap 470

 75. Chap 469

 76. Chap 468

 77. Chap 467

 78. Chap 466

 79. Chap 465

 80. Chap 464

 81. Chap 463

 82. Chap 462

 83. Chap 461

 84. Chap 460

 85. Chap 459

 86. Chap 458

 87. Chap 457

 88. Chap 456

 89. Chap 455

 90. Chap 455

 91. Chap 454

 92. Chap 453

 93. Chap 452

 94. Chap 451

 95. Chap 450

 96. Chap 449

 97. Chap 448

 98. Chap 447

 99. Chap 446

 100. Chap 445

 101. Chap 444

 102. Chap 443

 103. Chap 442

 104. Chap 441

 105. Chap 440

 106. Chap 439

 107. Chap 438

 108. Chap 437

 109. Chap 436

 110. Chap 435

 111. Chap 434

 112. Chap 433

 113. Chap 432

 114. Chap 431

 115. Chap 430

 116. Chap 429

 117. Chap 428

 118. Chap 427

 119. Chap 426

 120. Chap 425

 121. Chap 424

 122. Chap 423

 123. Chap 422

 124. Chap 421

 125. Chap 420

 126. Chap 419

 127. Chap 418

 128. Chap 417

 129. Chap 416

 130. Chap 415

 131. Chap 414

 132. Chap 413

 133. Chap 412

 134. Chap 411

 135. Chap 410

 136. Chap 409

 137. Chap 408

 138. Chap 407

 139. Chap 406

 140. Chap 405

 141. Chap 404

 142. Chap 403

 143. Chap 402

 144. Chap 401

 145. Chap 400

 146. Chap 399

 147. Chap 398

 148. Chap 397

 149. Chap 396

 150. Chap 395

 151. Chap 394

 152. Chap 393

 153. Chap 392

 154. Chap 391

 155. Chap 390

 156. Chap 389

 157. Chap 388

 158. Chap 387

 159. Chap 386

 160. Chap 385

 161. Chap 384

 162. Chap 383

 163. Chap 382

 164. Chap 381

 165. Chap 380

 166. Chap 379

 167. Chap 378

 168. Chap 377

 169. Chap 376

 170. Chap 375

 171. Chap 374

 172. Chap 373

 173. Chap 372

 174. Chap 371

 175. Chap 370

 176. Chap 369

 177. Chap 368

 178. Chap 367

 179. Chap 366

 180. Chap 365

 181. Chap 364

 182. Chap 363

 183. Chap 362

 184. Chap 361

 185. Chap 360

 186. Chap 359

 187. Chap 358

 188. Chap 357

 189. Chap 356

 190. Chap 355

 191. Chap 354

 192. Chap 353

 193. Chap 352

 194. Chap 351

 195. Chap 350

 196. Chap 349

 197. Chap 348

 198. Chap 347

 199. Chap 346

 200. Chap 345

 201. Chap 344

 202. Chap 343

 203. Chap 342

 204. Chap 341

 205. Chap 340

 206. Chap 339

 207. Chap 338

 208. Chap 337

 209. Chap 336

 210. Chap 335

 211. Chap 334

 212. Chap 333

 213. Chap 332

 214. Chap 331

 215. Chap 330

 216. Chap 329

 217. Chap 328

 218. Chap 327

 219. Chap 326

 220. Chap 325

 221. Chap 324

 222. Chap 323

 223. Chap 322

 224. Chap 321

 225. Chap 320

 226. Chap 319

 227. Chap 318

 228. Chap 317

 229. Chap 316

 230. Chap 315

 231. Chap 314

 232. Chap 313

 233. Chap 312

 234. Chap 311

 235. Chap 310

 236. Chap 309

 237. Chap 308

 238. Chap 307

 239. Chap 306

 240. Chap 305

 241. Chap 304

 242. Chap 303

 243. Chap 302

 244. Chap 301

 245. Chap 300

 246. Chap 299

 247. Chap 298

 248. Chap 297

 249. Chap 296

 250. Chap 295

 251. Chap 294

 252. Chap 293

 253. Chap 292

 254. Chap 291

 255. Chap 290

 256. Chap 289

 257. Chap 288

 258. Chap 287

 259. Chap 286

 260. Chap 285

 261. Chap 284

 262. Chap 283

 263. Chap 282

 264. Chap 281

 265. Chap 280

 266. Chap 279

 267. Chap 278

 268. Chap 277

 269. Chap 276

 270. Chap 275

 271. Chap 274

 272. Chap 273

 273. Chap 272

 274. Chap 271

 275. Chap 270

 276. Chap 269

 277. Chap 268

 278. Chap 267

 279. Chap 266

 280. Chap 265

 281. Chap 264

 282. Chap 263

 283. Chap 262

 284. Chap 261

 285. Chap 260

 286. Chap 259

 287. Chap 258

 288. Chap 257

 289. Chap 256

 290. Chap 255

 291. Chap 254

 292. Chap 253

 293. Chap 252

 294. Chap 251

 295. Chap 250

 296. Chap 249

 297. Chap 248

 298. Chap 247

 299. Chap 246

 300. Chap 245

 301. Chap 244

 302. Chap 243

 303. Chap 242

 304. Chap 241

 305. Chap 240

 306. Chap 239

 307. Chap 238

 308. Chap 237

 309. Chap 236

 310. Chap 235

 311. Chap 234

 312. Chap 233

 313. Chap 232

 314. Chap 231

 315. Chap 230

 316. Chap 229

 317. Chap 228

 318. Chap 227

 319. Chap 226

 320. Chap 225

 321. Chap 224

 322. Chap 223

 323. Chap 222

 324. Chap 221

 325. Chap 220

 326. Chap 219

 327. Chap 218

 328. Chap 217

 329. Chap 216

 330. Chap 215

 331. Chap 214

 332. Chap 213

 333. Chap 212

 334. Chap 211

 335. Chap 210

 336. Chap 209

 337. Chap 208

 338. Chap 207

 339. Chap 206

 340. Chap 205

 341. Chap 204

 342. Chap 203

 343. Chap 202

 344. Chap 201

 345. Chap 200

 346. Chap 199

 347. Chap 198

 348. Chap 197

 349. Chap 196

 350. Chap 195

 351. Chap 194

 352. Chap 193

 353. Chap 192

 354. Chap 191

 355. Chap 190

 356. Chap 189

 357. Chap 188

 358. Chap 187

 359. Chap 186

 360. Chap 185

 361. Chap 184

 362. Chap 183

 363. Chap 182

 364. Chap 181

 365. Chap 180

 366. Chap 179

 367. Chap 178

 368. Chap 177

 369. Chap 176

 370. Chap 175

 371. Chap 174

 372. Chap 173

 373. Chap 172

 374. Chap 171

 375. Chap 170

 376. Chap 169

 377. Chap 168

 378. Chap 167

 379. Chap 166

 380. Chap 165

 381. Chap 164

 382. Chap 163

 383. Chap 162

 384. Chap 161

 385. Chap 160

 386. Chap 159

 387. Chap 158

 388. Chap 157

 389. Chap 156

 390. Chap 155

 391. Chap 154

 392. Chap 153

 393. Chap 152-68554

 394. Chap 152-68555

 395. Chap 151-68552

 396. Chap 151-68553

 397. Chap 150

 398. Chap 149

 399. Chap 148

 400. Chap 147

 401. Chap 146

 402. Chap 145

 403. Chap 144

 404. Chap 143

 405. Chap 142

 406. Chap 141

 407. Chap 140

 408. Chap 139

 409. Chap 138

 410. Chap 137

 411. Chap 136

 412. Chap 135

 413. Chap 134

 414. Chap 133

 415. Chap 132

 416. Chap 131

 417. Chap 130

 418. Chap 129

 419. Chap 128

 420. Chap 127

 421. Chap 126

 422. Chap 125

 423. Chap 123

 424. Chap 122

 425. Chap 121

 426. Chap 120

 427. Chap 119

 428. Chap 118

 429. Chap 117

 430. Chap 116

 431. Chap 115

 432. Chap 114

 433. Chap 113

 434. Chap 112

 435. Chap 111

 436. Chap 110

 437. Chap 109

 438. Chap 108

 439. Chap 107

 440. Chap 106

 441. Chap 105

 442. Chap 104

 443. Chap 103

 444. Chap 102

 445. Chap 101

 446. Chap 100

 447. Chap 99

 448. Chap 98

 449. Chap 97

 450. Chap 96

 451. Chap 95

 452. Chap 94

 453. Chap 93

 454. Chap 92

 455. Chap 91

 456. Chap 90

 457. Chap 89

 458. Chap 88

 459. Chap 87

 460. Chap 86

 461. Chap 85

 462. Chap 84

 463. Chap 83

 464. Chap 82

 465. Chap 81

 466. Chap 80

 467. Chap 79

 468. Chap 78

 469. Chap 77

 470. Chap 76

 471. Chap 75

 472. Chap 74

 473. Chap 73

 474. Chap 72

 475. Chap 71

 476. Chap 70

 477. Chap 69

 478. Chap 68

 479. Chap 67

 480. Chap 66

 481. Chap 65

 482. Chap 64

 483. Chap 63

 484. Chap 62

 485. Chap 61

 486. Chap 60

 487. Chap 59

 488. Chap 58

 489. Chap 57

 490. Chap 56

 491. Chap 55

 492. Chap 54

 493. Chap 53

 494. Chap 52

 495. Chap 51

 496. Chap 50

 497. Chap 49

 498. Chap 48

 499. Chap 47

 500. Chap 46

 501. Chap 45

 502. Chap 44

 503. Chap 43

 504. Chap 42

 505. Chap 41

 506. Chap 40

 507. Chap 39

 508. Chap 38

 509. Chap 37

 510. Chap 36

 511. Chap 35

 512. Chap 34

 513. Chap 32

 514. Chap 31

 515. Chap 30

 516. Chap 29

 517. Chap 28

 518. Chap 27

 519. Chap 26

 520. Chap 25

 521. Chap 24

 522. Chap 23

 523. Chap 22

 524. Chap 21

 525. Chap 20

 526. Chap 19

 527. Chap 18

 528. Chap 17

 529. Chap 16

 530. Chap 15

 531. Chap 14

 532. Chap 13

 533. Chap 12

 534. Chap 11

 535. Chap 10

 536. Chap 9

 537. Chap 8

 538. Chap 7

 539. Chap 6

 540. Chap 5

 541. Chap 4

 542. Chap 3

 543. Chap 3

 544. Chap 2

 545. Chap 1

 546. Chap Volume-02

 547. Chap Volume-03

 548. Chap Volume-05

 549. Chap Volume-06

 550. Chap Volume-07

 551. Chap Volume-09

 552. Chap Volume-10

 553. Chap Volume-11

 554. Chap Volume-12

 555. Chap Volume-15

 556. Chap Volume-16

 557. Chap Volume-17

 558. Chap Volume-20

 559. Chap Volume-26

 560. Chap Volume-27

 561. Chap Volume-28

 562. Chap Volume-35

 563. Chap Volume-36

 564. Chap Volume-37

 565. Chap Volume-39

 566. Chap Volume-44

 567. Chap Volume-47

 568. Chap Volume-55

 569. Chap Volume-56

 570. Chap Volume-57

 571. Chap Volume-58

 572. Chap Volume-59

 573. Chap Volume-61

 574. Chap Volume-62

 575. Chap Volume-66

 576. Chap Volume-67

 577. Chap Volume-68

 578. Chap Volume-71

 579. Chap Volume-72

^