Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 532

Cập nhật: 2017-09-15 22:54:00
Xem: 6,738,490 lượt


Theo dõi truyện này

7.8/10 trong tổng số 1557 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 531

 2. Chap 530

 3. Chap 529

 4. Chap 528

 5. Chap 527

 6. Chap 526

 7. Chap 525

 8. Chap 524

 9. Chap 523

 10. Chap 522

 11. Chap 521

 12. Chap 520

 13. Chap 519

 14. Chap 518

 15. Chap 517

 16. Chap 516

 17. Chap 515

 18. Chap 514

 19. Chap 513

 20. Chap 512

 21. Chap 511

 22. Chap 510

 23. Chap 509

 24. Chap 508

 25. Chap 507

 26. Chap 506

 27. Chap 505

 28. Chap 504

 29. Chap 503

 30. Chap 502

 31. Chap 501

 32. Chap 500

 33. Chap 499

 34. Chap 498

 35. Chap 497

 36. Chap 496

 37. Chap 495

 38. Chap 494

 39. Chap 493

 40. Chap 492

 41. Chap 491

 42. Chap 490

 43. Chap 489

 44. Chap 488

 45. Chap 487

 46. Chap 486

 47. Chap 485

 48. Chap 484

 49. Chap 483

 50. Chap 482

 51. Chap 481

 52. Chap 480

 53. Chap 479

 54. Chap 478

 55. Chap 477

 56. Chap 476

 57. Chap 475

 58. Chap 474

 59. Chap 473

 60. Chap 472

 61. Chap 471

 62. Chap 470

 63. Chap 469

 64. Chap 468

 65. Chap 467

 66. Chap 466

 67. Chap 465

 68. Chap 464

 69. Chap 463

 70. Chap 462

 71. Chap 461

 72. Chap 460

 73. Chap 459

 74. Chap 458

 75. Chap 457

 76. Chap 456

 77. Chap 455

 78. Chap 455

 79. Chap 454

 80. Chap 453

 81. Chap 452

 82. Chap 451

 83. Chap 450

 84. Chap 449

 85. Chap 448

 86. Chap 447

 87. Chap 446

 88. Chap 445

 89. Chap 444

 90. Chap 443

 91. Chap 442

 92. Chap 441

 93. Chap 440

 94. Chap 439

 95. Chap 438

 96. Chap 437

 97. Chap 436

 98. Chap 435

 99. Chap 434

 100. Chap 433

 101. Chap 432

 102. Chap 431

 103. Chap 430

 104. Chap 429

 105. Chap 428

 106. Chap 427

 107. Chap 426

 108. Chap 425

 109. Chap 424

 110. Chap 423

 111. Chap 422

 112. Chap 421

 113. Chap 420

 114. Chap 419

 115. Chap 418

 116. Chap 417

 117. Chap 416

 118. Chap 415

 119. Chap 414

 120. Chap 413

 121. Chap 412

 122. Chap 411

 123. Chap 410

 124. Chap 409

 125. Chap 408

 126. Chap 407

 127. Chap 406

 128. Chap 405

 129. Chap 404

 130. Chap 403

 131. Chap 402

 132. Chap 401

 133. Chap 400

 134. Chap 399

 135. Chap 398

 136. Chap 397

 137. Chap 396

 138. Chap 395

 139. Chap 394

 140. Chap 393

 141. Chap 392

 142. Chap 391

 143. Chap 390

 144. Chap 389

 145. Chap 388

 146. Chap 387

 147. Chap 386

 148. Chap 385

 149. Chap 384

 150. Chap 383

 151. Chap 382

 152. Chap 381

 153. Chap 380

 154. Chap 379

 155. Chap 378

 156. Chap 377

 157. Chap 376

 158. Chap 375

 159. Chap 374

 160. Chap 373

 161. Chap 372

 162. Chap 371

 163. Chap 370

 164. Chap 369

 165. Chap 368

 166. Chap 367

 167. Chap 366

 168. Chap 365

 169. Chap 364

 170. Chap 363

 171. Chap 362

 172. Chap 361

 173. Chap 360

 174. Chap 359

 175. Chap 358

 176. Chap 357

 177. Chap 356

 178. Chap 355

 179. Chap 354

 180. Chap 353

 181. Chap 352

 182. Chap 351

 183. Chap 350

 184. Chap 349

 185. Chap 348

 186. Chap 347

 187. Chap 346

 188. Chap 345

 189. Chap 344

 190. Chap 343

 191. Chap 342

 192. Chap 341

 193. Chap 340

 194. Chap 339

 195. Chap 338

 196. Chap 337

 197. Chap 336

 198. Chap 335

 199. Chap 334

 200. Chap 333

 201. Chap 332

 202. Chap 331

 203. Chap 330

 204. Chap 329

 205. Chap 328

 206. Chap 327

 207. Chap 326

 208. Chap 325

 209. Chap 324

 210. Chap 323

 211. Chap 322

 212. Chap 321

 213. Chap 320

 214. Chap 319

 215. Chap 318

 216. Chap 317

 217. Chap 316

 218. Chap 315

 219. Chap 314

 220. Chap 313

 221. Chap 312

 222. Chap 311

 223. Chap 310

 224. Chap 309

 225. Chap 308

 226. Chap 307

 227. Chap 306

 228. Chap 305

 229. Chap 304

 230. Chap 303

 231. Chap 302

 232. Chap 301

 233. Chap 300

 234. Chap 299

 235. Chap 298

 236. Chap 297

 237. Chap 296

 238. Chap 295

 239. Chap 294

 240. Chap 293

 241. Chap 292

 242. Chap 291

 243. Chap 290

 244. Chap 289

 245. Chap 288

 246. Chap 287

 247. Chap 286

 248. Chap 285

 249. Chap 284

 250. Chap 283

 251. Chap 282

 252. Chap 281

 253. Chap 280

 254. Chap 279

 255. Chap 278

 256. Chap 277

 257. Chap 276

 258. Chap 275

 259. Chap 274

 260. Chap 273

 261. Chap 272

 262. Chap 271

 263. Chap 270

 264. Chap 269

 265. Chap 268

 266. Chap 267

 267. Chap 266

 268. Chap 265

 269. Chap 264

 270. Chap 263

 271. Chap 262

 272. Chap 261

 273. Chap 260

 274. Chap 259

 275. Chap 258

 276. Chap 257

 277. Chap 256

 278. Chap 255

 279. Chap 254

 280. Chap 253

 281. Chap 252

 282. Chap 251

 283. Chap 250

 284. Chap 249

 285. Chap 248

 286. Chap 247

 287. Chap 246

 288. Chap 245

 289. Chap 244

 290. Chap 243

 291. Chap 242

 292. Chap 241

 293. Chap 240

 294. Chap 239

 295. Chap 238

 296. Chap 237

 297. Chap 236

 298. Chap 235

 299. Chap 234

 300. Chap 233

 301. Chap 232

 302. Chap 231

 303. Chap 230

 304. Chap 229

 305. Chap 228

 306. Chap 227

 307. Chap 226

 308. Chap 225

 309. Chap 224

 310. Chap 223

 311. Chap 222

 312. Chap 221

 313. Chap 220

 314. Chap 219

 315. Chap 218

 316. Chap 217

 317. Chap 216

 318. Chap 215

 319. Chap 214

 320. Chap 213

 321. Chap 212

 322. Chap 211

 323. Chap 210

 324. Chap 209

 325. Chap 208

 326. Chap 207

 327. Chap 206

 328. Chap 205

 329. Chap 204

 330. Chap 203

 331. Chap 202

 332. Chap 201

 333. Chap 200

 334. Chap 199

 335. Chap 198

 336. Chap 197

 337. Chap 196

 338. Chap 195

 339. Chap 194

 340. Chap 193

 341. Chap 192

 342. Chap 191

 343. Chap 190

 344. Chap 189

 345. Chap 188

 346. Chap 187

 347. Chap 186

 348. Chap 185

 349. Chap 184

 350. Chap 183

 351. Chap 182

 352. Chap 181

 353. Chap 180

 354. Chap 179

 355. Chap 178

 356. Chap 177

 357. Chap 176

 358. Chap 175

 359. Chap 174

 360. Chap 173

 361. Chap 172

 362. Chap 171

 363. Chap 170

 364. Chap 169

 365. Chap 168

 366. Chap 167

 367. Chap 166

 368. Chap 165

 369. Chap 164

 370. Chap 163

 371. Chap 162

 372. Chap 161

 373. Chap 160

 374. Chap 159

 375. Chap 158

 376. Chap 157

 377. Chap 156

 378. Chap 155

 379. Chap 154

 380. Chap 153

 381. Chap 152-68554

 382. Chap 152-68555

 383. Chap 151-68552

 384. Chap 151-68553

 385. Chap 150

 386. Chap 149

 387. Chap 148

 388. Chap 147

 389. Chap 146

 390. Chap 145

 391. Chap 144

 392. Chap 143

 393. Chap 142

 394. Chap 141

 395. Chap 140

 396. Chap 139

 397. Chap 138

 398. Chap 137

 399. Chap 136

 400. Chap 135

 401. Chap 134

 402. Chap 133

 403. Chap 132

 404. Chap 131

 405. Chap 130

 406. Chap 129

 407. Chap 128

 408. Chap 127

 409. Chap 126

 410. Chap 125

 411. Chap 123

 412. Chap 122

 413. Chap 121

 414. Chap 120

 415. Chap 119

 416. Chap 118

 417. Chap 117

 418. Chap 116

 419. Chap 115

 420. Chap 114

 421. Chap 113

 422. Chap 112

 423. Chap 111

 424. Chap 110

 425. Chap 109

 426. Chap 108

 427. Chap 107

 428. Chap 106

 429. Chap 105

 430. Chap 104

 431. Chap 103

 432. Chap 102

 433. Chap 101

 434. Chap 100

 435. Chap 99

 436. Chap 98

 437. Chap 97

 438. Chap 96

 439. Chap 95

 440. Chap 94

 441. Chap 93

 442. Chap 92

 443. Chap 91

 444. Chap 90

 445. Chap 89

 446. Chap 88

 447. Chap 87

 448. Chap 86

 449. Chap 85

 450. Chap 84

 451. Chap 83

 452. Chap 82

 453. Chap 81

 454. Chap 80

 455. Chap 79

 456. Chap 78

 457. Chap 77

 458. Chap 76

 459. Chap 75

 460. Chap 74

 461. Chap 73

 462. Chap 72

 463. Chap 71

 464. Chap 70

 465. Chap 69

 466. Chap 68

 467. Chap 67

 468. Chap 66

 469. Chap 65

 470. Chap 64

 471. Chap 63

 472. Chap 62

 473. Chap 61

 474. Chap 60

 475. Chap 59

 476. Chap 58

 477. Chap 57

 478. Chap 56

 479. Chap 55

 480. Chap 54

 481. Chap 53

 482. Chap 52

 483. Chap 51

 484. Chap 50

 485. Chap 49

 486. Chap 48

 487. Chap 47

 488. Chap 46

 489. Chap 45

 490. Chap 44

 491. Chap 43

 492. Chap 42

 493. Chap 41

 494. Chap 40

 495. Chap 39

 496. Chap 38

 497. Chap 37

 498. Chap 36

 499. Chap 35

 500. Chap 34

 501. Chap 32

 502. Chap 31

 503. Chap 30

 504. Chap 29

 505. Chap 28

 506. Chap 27

 507. Chap 26

 508. Chap 25

 509. Chap 24

 510. Chap 23

 511. Chap 22

 512. Chap 21

 513. Chap 20

 514. Chap 19

 515. Chap 18

 516. Chap 17

 517. Chap 16

 518. Chap 15

 519. Chap 14

 520. Chap 13

 521. Chap 12

 522. Chap 11

 523. Chap 10

 524. Chap 9

 525. Chap 8

 526. Chap 7

 527. Chap 6

 528. Chap 5

 529. Chap 4

 530. Chap 3

 531. Chap 3

 532. Chap 2

 533. Chap 1

 534. Chap Volume-05

 535. Chap Volume-09

 536. Chap Volume-12

 537. Chap Volume-15

 538. Chap Volume-35

 539. Chap Volume-36

 540. Chap Volume-55

 541. Chap Volume-56

 542. Chap Volume-57

^