Hiệp Khách Giang HồTruyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.//m.truyentranh8.net/
11669/101485 Đánh giá

Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 521

Cập nhật: 2017-03-17 11:52:26
Xem: 6,318,018 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1485 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 520

 2. Chap 519

 3. Chap 518

 4. Chap 517

 5. Chap 516

 6. Chap 515

 7. Chap 514

 8. Chap 513

 9. Chap 512

 10. Chap 511

 11. Chap 510

 12. Chap 509

 13. Chap 508

 14. Chap 507

 15. Chap 506

 16. Chap 505

 17. Chap 504

 18. Chap 503

 19. Chap 502

 20. Chap 501

 21. Chap 500

 22. Chap 499

 23. Chap 498

 24. Chap 497

 25. Chap 496

 26. Chap 495

 27. Chap 494

 28. Chap 493

 29. Chap 492

 30. Chap 491

 31. Chap 490

 32. Chap 489

 33. Chap 488

 34. Chap 487

 35. Chap 486

 36. Chap 485

 37. Chap 484

 38. Chap 483

 39. Chap 482

 40. Chap 481

 41. Chap 480

 42. Chap 479

 43. Chap 478

 44. Chap 477

 45. Chap 476

 46. Chap 475

 47. Chap 474

 48. Chap 473

 49. Chap 472

 50. Chap 471

 51. Chap 470

 52. Chap 469

 53. Chap 468

 54. Chap 467

 55. Chap 466

 56. Chap 465

 57. Chap 464

 58. Chap 463

 59. Chap 462

 60. Chap 461

 61. Chap 460

 62. Chap 459

 63. Chap 458

 64. Chap 457

 65. Chap 456

 66. Chap 455

 67. Chap 455

 68. Chap 454

 69. Chap 453

 70. Chap 452

 71. Chap 451

 72. Chap 450

 73. Chap 449

 74. Chap 448

 75. Chap 447

 76. Chap 446

 77. Chap 445

 78. Chap 444

 79. Chap 443

 80. Chap 442

 81. Chap 441

 82. Chap 440

 83. Chap 439

 84. Chap 438

 85. Chap 437

 86. Chap 436

 87. Chap 435

 88. Chap 434

 89. Chap 433

 90. Chap 432

 91. Chap 431

 92. Chap 430

 93. Chap 429

 94. Chap 428

 95. Chap 427

 96. Chap 426

 97. Chap 425

 98. Chap 424

 99. Chap 423

 100. Chap 422

 101. Chap 421

 102. Chap 420

 103. Chap 419

 104. Chap 418

 105. Chap 417

 106. Chap 416

 107. Chap 415

 108. Chap 414

 109. Chap 413

 110. Chap 412

 111. Chap 411

 112. Chap 410

 113. Chap 409

 114. Chap 408

 115. Chap 407

 116. Chap 406

 117. Chap 405

 118. Chap 404

 119. Chap 403

 120. Chap 402

 121. Chap 401

 122. Chap 400

 123. Chap 399

 124. Chap 398

 125. Chap 397

 126. Chap 396

 127. Chap 395

 128. Chap 394

 129. Chap 393

 130. Chap 392

 131. Chap 391

 132. Chap 390

 133. Chap 389

 134. Chap 388

 135. Chap 387

 136. Chap 386

 137. Chap 385

 138. Chap 384

 139. Chap 383

 140. Chap 382

 141. Chap 381

 142. Chap 380

 143. Chap 379

 144. Chap 378

 145. Chap 377

 146. Chap 376

 147. Chap 375

 148. Chap 374

 149. Chap 373

 150. Chap 372

 151. Chap 371

 152. Chap 370

 153. Chap 369

 154. Chap 368

 155. Chap 367

 156. Chap 366

 157. Chap 365

 158. Chap 364

 159. Chap 363

 160. Chap 362

 161. Chap 361

 162. Chap 360

 163. Chap 359

 164. Chap 358

 165. Chap 357

 166. Chap 356

 167. Chap 355

 168. Chap 354

 169. Chap 353

 170. Chap 352

 171. Chap 351

 172. Chap 350

 173. Chap 349

 174. Chap 348

 175. Chap 347

 176. Chap 346

 177. Chap 345

 178. Chap 344

 179. Chap 343

 180. Chap 342

 181. Chap 341

 182. Chap 340

 183. Chap 339

 184. Chap 338

 185. Chap 337

 186. Chap 336

 187. Chap 335

 188. Chap 334

 189. Chap 333

 190. Chap 332

 191. Chap 331

 192. Chap 330

 193. Chap 329

 194. Chap 328

 195. Chap 327

 196. Chap 326

 197. Chap 325

 198. Chap 324

 199. Chap 323

 200. Chap 322

 201. Chap 321

 202. Chap 320

 203. Chap 319

 204. Chap 318

 205. Chap 317

 206. Chap 316

 207. Chap 315

 208. Chap 314

 209. Chap 313

 210. Chap 312

 211. Chap 311

 212. Chap 310

 213. Chap 309

 214. Chap 308

 215. Chap 307

 216. Chap 306

 217. Chap 305

 218. Chap 304

 219. Chap 303

 220. Chap 302

 221. Chap 301

 222. Chap 300

 223. Chap 299

 224. Chap 298

 225. Chap 297

 226. Chap 296

 227. Chap 295

 228. Chap 294

 229. Chap 293

 230. Chap 292

 231. Chap 291

 232. Chap 290

 233. Chap 289

 234. Chap 288

 235. Chap 287

 236. Chap 286

 237. Chap 285

 238. Chap 284

 239. Chap 283

 240. Chap 282

 241. Chap 281

 242. Chap 280

 243. Chap 279

 244. Chap 278

 245. Chap 277

 246. Chap 276

 247. Chap 275

 248. Chap 274

 249. Chap 273

 250. Chap 272

 251. Chap 271

 252. Chap 270

 253. Chap 269

 254. Chap 268

 255. Chap 267

 256. Chap 266

 257. Chap 265

 258. Chap 264

 259. Chap 263

 260. Chap 262

 261. Chap 261

 262. Chap 260

 263. Chap 259

 264. Chap 258

 265. Chap 257

 266. Chap 256

 267. Chap 255

 268. Chap 254

 269. Chap 253

 270. Chap 252

 271. Chap 251

 272. Chap 250

 273. Chap 249

 274. Chap 248

 275. Chap 247

 276. Chap 246

 277. Chap 245

 278. Chap 244

 279. Chap 243

 280. Chap 242

 281. Chap 241

 282. Chap 240

 283. Chap 239

 284. Chap 238

 285. Chap 237

 286. Chap 236

 287. Chap 235

 288. Chap 234

 289. Chap 233

 290. Chap 232

 291. Chap 231

 292. Chap 230

 293. Chap 229

 294. Chap 228

 295. Chap 227

 296. Chap 226

 297. Chap 225

 298. Chap 224

 299. Chap 223

 300. Chap 222

 301. Chap 221

 302. Chap 220

 303. Chap 219

 304. Chap 218

 305. Chap 217

 306. Chap 216

 307. Chap 215

 308. Chap 214

 309. Chap 213

 310. Chap 212

 311. Chap 211

 312. Chap 210

 313. Chap 209

 314. Chap 208

 315. Chap 207

 316. Chap 206

 317. Chap 205

 318. Chap 204

 319. Chap 203

 320. Chap 202

 321. Chap 201

 322. Chap 200

 323. Chap 199

 324. Chap 198

 325. Chap 197

 326. Chap 196

 327. Chap 195

 328. Chap 194

 329. Chap 193

 330. Chap 192

 331. Chap 191

 332. Chap 190

 333. Chap 189

 334. Chap 188

 335. Chap 187

 336. Chap 186

 337. Chap 185

 338. Chap 184

 339. Chap 183

 340. Chap 182

 341. Chap 181

 342. Chap 180

 343. Chap 179

 344. Chap 178

 345. Chap 177

 346. Chap 176

 347. Chap 175

 348. Chap 174

 349. Chap 173

 350. Chap 172

 351. Chap 171

 352. Chap 170

 353. Chap 169

 354. Chap 168

 355. Chap 167

 356. Chap 166

 357. Chap 165

 358. Chap 164

 359. Chap 163

 360. Chap 162

 361. Chap 161

 362. Chap 160

 363. Chap 159

 364. Chap 158

 365. Chap 157

 366. Chap 156

 367. Chap 155

 368. Chap 154

 369. Chap 153

 370. Chap 152

 371. Chap 152

 372. Chap 151

 373. Chap 151

 374. Chap 150

 375. Chap 149

 376. Chap 148

 377. Chap 147

 378. Chap 146

 379. Chap 145

 380. Chap 144

 381. Chap 143

 382. Chap 142

 383. Chap 141

 384. Chap 140

 385. Chap 139

 386. Chap 138

 387. Chap 137

 388. Chap 136

 389. Chap 135

 390. Chap 134

 391. Chap 133

 392. Chap 132

 393. Chap 131

 394. Chap 130

 395. Chap 129

 396. Chap 128

 397. Chap 127

 398. Chap 126

 399. Chap 125

 400. Chap 123

 401. Chap 122

 402. Chap 121

 403. Chap 120

 404. Chap 119

 405. Chap 118

 406. Chap 117

 407. Chap 116

 408. Chap 115

 409. Chap 114

 410. Chap 113

 411. Chap 112

 412. Chap 111

 413. Chap 110

 414. Chap 109

 415. Chap 108

 416. Chap 107

 417. Chap 106

 418. Chap 105

 419. Chap 104

 420. Chap 103

 421. Chap 102

 422. Chap 101

 423. Chap 100

 424. Chap 99

 425. Chap 98

 426. Chap 97

 427. Chap 96

 428. Chap 95

 429. Chap 94

 430. Chap 93

 431. Chap 92

 432. Chap 91

 433. Chap 90

 434. Chap 89

 435. Chap 88

 436. Chap 87

 437. Chap 86

 438. Chap 85

 439. Chap 84

 440. Chap 83

 441. Chap 82

 442. Chap 81

 443. Chap 80

 444. Chap 79

 445. Chap 78

 446. Chap 77

 447. Chap 76

 448. Chap 75

 449. Chap 74

 450. Chap 73

 451. Chap 72

 452. Chap 71

 453. Chap 70

 454. Chap 69

 455. Chap 68

 456. Chap 67

 457. Chap 66

 458. Chap 65

 459. Chap 64

 460. Chap 63

 461. Chap 62

 462. Chap 61

 463. Chap 60

 464. Chap 59

 465. Chap 58

 466. Chap 57

 467. Chap 56

 468. Chap 55

 469. Chap 54

 470. Chap 53

 471. Chap 52

 472. Chap 51

 473. Chap 50

 474. Chap 49

 475. Chap 48

 476. Chap 47

 477. Chap 46

 478. Chap 45

 479. Chap 44

 480. Chap 43

 481. Chap 42

 482. Chap 41

 483. Chap 40

 484. Chap 39

 485. Chap 38

 486. Chap 37

 487. Chap 36

 488. Chap 35

 489. Chap 34

 490. Chap 32

 491. Chap 31

 492. Chap 30

 493. Chap 29

 494. Chap 28

 495. Chap 27

 496. Chap 26

 497. Chap 25

 498. Chap 24

 499. Chap 23

 500. Chap 22

 501. Chap 21

 502. Chap 20

 503. Chap 19

 504. Chap 18

 505. Chap 17

 506. Chap 16

 507. Chap 15

 508. Chap 14

 509. Chap 13

 510. Chap 12

 511. Chap 11

 512. Chap 10

 513. Chap 9

 514. Chap 8

 515. Chap 7

 516. Chap 6

 517. Chap 5

 518. Chap 4

 519. Chap 3

 520. Chap 3

 521. Chap 2

 522. Chap 1

 523. Chap Volume-05

 524. Chap Volume-09

 525. Chap Volume-12

 526. Chap Volume-15

 527. Chap Volume-35

 528. Chap Volume-36

 529. Chap Volume-55

 530. Chap Volume-56

 531. Chap Volume-57

^