Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 528

Cập nhật: 2017-07-15 21:01:12
Xem: 6,619,816 lượt


Theo dõi truyện này

7.8/10 trong tổng số 1541 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 527

 2. Chap 526

 3. Chap 525

 4. Chap 524

 5. Chap 523

 6. Chap 522

 7. Chap 521

 8. Chap 520

 9. Chap 519

 10. Chap 518

 11. Chap 517

 12. Chap 516

 13. Chap 515

 14. Chap 514

 15. Chap 513

 16. Chap 512

 17. Chap 511

 18. Chap 510

 19. Chap 509

 20. Chap 508

 21. Chap 507

 22. Chap 506

 23. Chap 505

 24. Chap 504

 25. Chap 503

 26. Chap 502

 27. Chap 501

 28. Chap 500

 29. Chap 499

 30. Chap 498

 31. Chap 497

 32. Chap 496

 33. Chap 495

 34. Chap 494

 35. Chap 493

 36. Chap 492

 37. Chap 491

 38. Chap 490

 39. Chap 489

 40. Chap 488

 41. Chap 487

 42. Chap 486

 43. Chap 485

 44. Chap 484

 45. Chap 483

 46. Chap 482

 47. Chap 481

 48. Chap 480

 49. Chap 479

 50. Chap 478

 51. Chap 477

 52. Chap 476

 53. Chap 475

 54. Chap 474

 55. Chap 473

 56. Chap 472

 57. Chap 471

 58. Chap 470

 59. Chap 469

 60. Chap 468

 61. Chap 467

 62. Chap 466

 63. Chap 465

 64. Chap 464

 65. Chap 463

 66. Chap 462

 67. Chap 461

 68. Chap 460

 69. Chap 459

 70. Chap 458

 71. Chap 457

 72. Chap 456

 73. Chap 455

 74. Chap 455

 75. Chap 454

 76. Chap 453

 77. Chap 452

 78. Chap 451

 79. Chap 450

 80. Chap 449

 81. Chap 448

 82. Chap 447

 83. Chap 446

 84. Chap 445

 85. Chap 444

 86. Chap 443

 87. Chap 442

 88. Chap 441

 89. Chap 440

 90. Chap 439

 91. Chap 438

 92. Chap 437

 93. Chap 436

 94. Chap 435

 95. Chap 434

 96. Chap 433

 97. Chap 432

 98. Chap 431

 99. Chap 430

 100. Chap 429

 101. Chap 428

 102. Chap 427

 103. Chap 426

 104. Chap 425

 105. Chap 424

 106. Chap 423

 107. Chap 422

 108. Chap 421

 109. Chap 420

 110. Chap 419

 111. Chap 418

 112. Chap 417

 113. Chap 416

 114. Chap 415

 115. Chap 414

 116. Chap 413

 117. Chap 412

 118. Chap 411

 119. Chap 410

 120. Chap 409

 121. Chap 408

 122. Chap 407

 123. Chap 406

 124. Chap 405

 125. Chap 404

 126. Chap 403

 127. Chap 402

 128. Chap 401

 129. Chap 400

 130. Chap 399

 131. Chap 398

 132. Chap 397

 133. Chap 396

 134. Chap 395

 135. Chap 394

 136. Chap 393

 137. Chap 392

 138. Chap 391

 139. Chap 390

 140. Chap 389

 141. Chap 388

 142. Chap 387

 143. Chap 386

 144. Chap 385

 145. Chap 384

 146. Chap 383

 147. Chap 382

 148. Chap 381

 149. Chap 380

 150. Chap 379

 151. Chap 378

 152. Chap 377

 153. Chap 376

 154. Chap 375

 155. Chap 374

 156. Chap 373

 157. Chap 372

 158. Chap 371

 159. Chap 370

 160. Chap 369

 161. Chap 368

 162. Chap 367

 163. Chap 366

 164. Chap 365

 165. Chap 364

 166. Chap 363

 167. Chap 362

 168. Chap 361

 169. Chap 360

 170. Chap 359

 171. Chap 358

 172. Chap 357

 173. Chap 356

 174. Chap 355

 175. Chap 354

 176. Chap 353

 177. Chap 352

 178. Chap 351

 179. Chap 350

 180. Chap 349

 181. Chap 348

 182. Chap 347

 183. Chap 346

 184. Chap 345

 185. Chap 344

 186. Chap 343

 187. Chap 342

 188. Chap 341

 189. Chap 340

 190. Chap 339

 191. Chap 338

 192. Chap 337

 193. Chap 336

 194. Chap 335

 195. Chap 334

 196. Chap 333

 197. Chap 332

 198. Chap 331

 199. Chap 330

 200. Chap 329

 201. Chap 328

 202. Chap 327

 203. Chap 326

 204. Chap 325

 205. Chap 324

 206. Chap 323

 207. Chap 322

 208. Chap 321

 209. Chap 320

 210. Chap 319

 211. Chap 318

 212. Chap 317

 213. Chap 316

 214. Chap 315

 215. Chap 314

 216. Chap 313

 217. Chap 312

 218. Chap 311

 219. Chap 310

 220. Chap 309

 221. Chap 308

 222. Chap 307

 223. Chap 306

 224. Chap 305

 225. Chap 304

 226. Chap 303

 227. Chap 302

 228. Chap 301

 229. Chap 300

 230. Chap 299

 231. Chap 298

 232. Chap 297

 233. Chap 296

 234. Chap 295

 235. Chap 294

 236. Chap 293

 237. Chap 292

 238. Chap 291

 239. Chap 290

 240. Chap 289

 241. Chap 288

 242. Chap 287

 243. Chap 286

 244. Chap 285

 245. Chap 284

 246. Chap 283

 247. Chap 282

 248. Chap 281

 249. Chap 280

 250. Chap 279

 251. Chap 278

 252. Chap 277

 253. Chap 276

 254. Chap 275

 255. Chap 274

 256. Chap 273

 257. Chap 272

 258. Chap 271

 259. Chap 270

 260. Chap 269

 261. Chap 268

 262. Chap 267

 263. Chap 266

 264. Chap 265

 265. Chap 264

 266. Chap 263

 267. Chap 262

 268. Chap 261

 269. Chap 260

 270. Chap 259

 271. Chap 258

 272. Chap 257

 273. Chap 256

 274. Chap 255

 275. Chap 254

 276. Chap 253

 277. Chap 252

 278. Chap 251

 279. Chap 250

 280. Chap 249

 281. Chap 248

 282. Chap 247

 283. Chap 246

 284. Chap 245

 285. Chap 244

 286. Chap 243

 287. Chap 242

 288. Chap 241

 289. Chap 240

 290. Chap 239

 291. Chap 238

 292. Chap 237

 293. Chap 236

 294. Chap 235

 295. Chap 234

 296. Chap 233

 297. Chap 232

 298. Chap 231

 299. Chap 230

 300. Chap 229

 301. Chap 228

 302. Chap 227

 303. Chap 226

 304. Chap 225

 305. Chap 224

 306. Chap 223

 307. Chap 222

 308. Chap 221

 309. Chap 220

 310. Chap 219

 311. Chap 218

 312. Chap 217

 313. Chap 216

 314. Chap 215

 315. Chap 214

 316. Chap 213

 317. Chap 212

 318. Chap 211

 319. Chap 210

 320. Chap 209

 321. Chap 208

 322. Chap 207

 323. Chap 206

 324. Chap 205

 325. Chap 204

 326. Chap 203

 327. Chap 202

 328. Chap 201

 329. Chap 200

 330. Chap 199

 331. Chap 198

 332. Chap 197

 333. Chap 196

 334. Chap 195

 335. Chap 194

 336. Chap 193

 337. Chap 192

 338. Chap 191

 339. Chap 190

 340. Chap 189

 341. Chap 188

 342. Chap 187

 343. Chap 186

 344. Chap 185

 345. Chap 184

 346. Chap 183

 347. Chap 182

 348. Chap 181

 349. Chap 180

 350. Chap 179

 351. Chap 178

 352. Chap 177

 353. Chap 176

 354. Chap 175

 355. Chap 174

 356. Chap 173

 357. Chap 172

 358. Chap 171

 359. Chap 170

 360. Chap 169

 361. Chap 168

 362. Chap 167

 363. Chap 166

 364. Chap 165

 365. Chap 164

 366. Chap 163

 367. Chap 162

 368. Chap 161

 369. Chap 160

 370. Chap 159

 371. Chap 158

 372. Chap 157

 373. Chap 156

 374. Chap 155

 375. Chap 154

 376. Chap 153

 377. Chap 152-68554

 378. Chap 152-68555

 379. Chap 151-68552

 380. Chap 151-68553

 381. Chap 150

 382. Chap 149

 383. Chap 148

 384. Chap 147

 385. Chap 146

 386. Chap 145

 387. Chap 144

 388. Chap 143

 389. Chap 142

 390. Chap 141

 391. Chap 140

 392. Chap 139

 393. Chap 138

 394. Chap 137

 395. Chap 136

 396. Chap 135

 397. Chap 134

 398. Chap 133

 399. Chap 132

 400. Chap 131

 401. Chap 130

 402. Chap 129

 403. Chap 128

 404. Chap 127

 405. Chap 126

 406. Chap 125

 407. Chap 123

 408. Chap 122

 409. Chap 121

 410. Chap 120

 411. Chap 119

 412. Chap 118

 413. Chap 117

 414. Chap 116

 415. Chap 115

 416. Chap 114

 417. Chap 113

 418. Chap 112

 419. Chap 111

 420. Chap 110

 421. Chap 109

 422. Chap 108

 423. Chap 107

 424. Chap 106

 425. Chap 105

 426. Chap 104

 427. Chap 103

 428. Chap 102

 429. Chap 101

 430. Chap 100

 431. Chap 99

 432. Chap 98

 433. Chap 97

 434. Chap 96

 435. Chap 95

 436. Chap 94

 437. Chap 93

 438. Chap 92

 439. Chap 91

 440. Chap 90

 441. Chap 89

 442. Chap 88

 443. Chap 87

 444. Chap 86

 445. Chap 85

 446. Chap 84

 447. Chap 83

 448. Chap 82

 449. Chap 81

 450. Chap 80

 451. Chap 79

 452. Chap 78

 453. Chap 77

 454. Chap 76

 455. Chap 75

 456. Chap 74

 457. Chap 73

 458. Chap 72

 459. Chap 71

 460. Chap 70

 461. Chap 69

 462. Chap 68

 463. Chap 67

 464. Chap 66

 465. Chap 65

 466. Chap 64

 467. Chap 63

 468. Chap 62

 469. Chap 61

 470. Chap 60

 471. Chap 59

 472. Chap 58

 473. Chap 57

 474. Chap 56

 475. Chap 55

 476. Chap 54

 477. Chap 53

 478. Chap 52

 479. Chap 51

 480. Chap 50

 481. Chap 49

 482. Chap 48

 483. Chap 47

 484. Chap 46

 485. Chap 45

 486. Chap 44

 487. Chap 43

 488. Chap 42

 489. Chap 41

 490. Chap 40

 491. Chap 39

 492. Chap 38

 493. Chap 37

 494. Chap 36

 495. Chap 35

 496. Chap 34

 497. Chap 32

 498. Chap 31

 499. Chap 30

 500. Chap 29

 501. Chap 28

 502. Chap 27

 503. Chap 26

 504. Chap 25

 505. Chap 24

 506. Chap 23

 507. Chap 22

 508. Chap 21

 509. Chap 20

 510. Chap 19

 511. Chap 18

 512. Chap 17

 513. Chap 16

 514. Chap 15

 515. Chap 14

 516. Chap 13

 517. Chap 12

 518. Chap 11

 519. Chap 10

 520. Chap 9

 521. Chap 8

 522. Chap 7

 523. Chap 6

 524. Chap 5

 525. Chap 4

 526. Chap 3

 527. Chap 3

 528. Chap 2

 529. Chap 1

 530. Chap Volume-05

 531. Chap Volume-09

 532. Chap Volume-12

 533. Chap Volume-15

 534. Chap Volume-35

 535. Chap Volume-36

 536. Chap Volume-55

 537. Chap Volume-56

 538. Chap Volume-57

^