Menu
Hiệp Khách Giang HồTruyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.http://truyentranh8.net/uploads/products/thumbnails/hiep-khach-giang-ho-784.jpg
3139/10349 Đánh giá

Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap - Next 479

Cập nhật: 2015-04-30 05:19:16
Xem: 233533 lượt


Theo dõi truyện này

9.0/10

 • Dịch: 4rumtruyen.com vuilen.com blogtruyen
 • Tác giả:
 • Thể loại:  Action Adventure Fantasy Manhua Shounen Supernatural Hàn quốc
 • Độ tuổi: 13+
 • Kiểu đọc: xem từ phải qua trái
 • Tình trạng:  Còn tiếp
 • Tên Khác: The Ruler of The Land;
 • Nội dung: Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap Volume-57

 2. Chap Volume-56

 3. Chap Volume-55

 4. Chap Volume-36

 5. Chap Volume-35

 6. Chap Volume-15

 7. Chap Volume-12

 8. Chap Volume-09

 9. Chap Volume-05

 10. Chap 478

 11. Chap 477

 12. Chap 476

 13. Chap 475

 14. Chap 474

 15. Chap 473

 16. Chap 472

 17. Chap 471

 18. Chap 470

 19. Chap 469

 20. Chap 468

 21. Chap 467

 22. Chap 466

 23. Chap 465

 24. Chap 464

 25. Chap 463

 26. Chap 462

 27. Chap 461

 28. Chap 460

 29. Chap 459

 30. Chap 458

 31. Chap 457

 32. Chap 456

 33. Chap 455

 34. Chap 455

 35. Chap 454

 36. Chap 453

 37. Chap 452

 38. Chap 451

 39. Chap 450

 40. Chap 449

 41. Chap 448

 42. Chap 447

 43. Chap 446

 44. Chap 445

 45. Chap 444

 46. Chap 443

 47. Chap 442

 48. Chap 441

 49. Chap 440

 50. Chap 439

 51. Chap 438

 52. Chap 437

 53. Chap 436

 54. Chap 435

 55. Chap 434

 56. Chap 433

 57. Chap 432

 58. Chap 431

 59. Chap 430

 60. Chap 429

 61. Chap 428

 62. Chap 427

 63. Chap 426

 64. Chap 425

 65. Chap 424

 66. Chap 423

 67. Chap 422

 68. Chap 421

 69. Chap 420

 70. Chap 419

 71. Chap 418

 72. Chap 417

 73. Chap 416

 74. Chap 415

 75. Chap 414

 76. Chap 413

 77. Chap 412

 78. Chap 411

 79. Chap 410

 80. Chap 409

 81. Chap 408

 82. Chap 407

 83. Chap 406

 84. Chap 405

 85. Chap 404

 86. Chap 403

 87. Chap 402

 88. Chap 401

 89. Chap 400

 90. Chap 399

 91. Chap 398

 92. Chap 397

 93. Chap 396

 94. Chap 395

 95. Chap 394

 96. Chap 393

 97. Chap 392

 98. Chap 391

 99. Chap 390

 100. Chap 389

 101. Chap 388

 102. Chap 387

 103. Chap 386

 104. Chap 385

 105. Chap 384

 106. Chap 383

 107. Chap 382

 108. Chap 381

 109. Chap 380

 110. Chap 379

 111. Chap 378

 112. Chap 377

 113. Chap 376

 114. Chap 375

 115. Chap 374

 116. Chap 373

 117. Chap 372

 118. Chap 371

 119. Chap 370

 120. Chap 369

 121. Chap 368

 122. Chap 367

 123. Chap 366

 124. Chap 365

 125. Chap 364

 126. Chap 363

 127. Chap 362

 128. Chap 361

 129. Chap 360

 130. Chap 359

 131. Chap 358

 132. Chap 357

 133. Chap 356

 134. Chap 355

 135. Chap 354

 136. Chap 353

 137. Chap 352

 138. Chap 351

 139. Chap 350

 140. Chap 349

 141. Chap 348

 142. Chap 347

 143. Chap 346

 144. Chap 345

 145. Chap 344

 146. Chap 343

 147. Chap 342

 148. Chap 341

 149. Chap 340

 150. Chap 339

 151. Chap 338

 152. Chap 337

 153. Chap 336

 154. Chap 335

 155. Chap 334

 156. Chap 333

 157. Chap 332

 158. Chap 331

 159. Chap 330

 160. Chap 329

 161. Chap 328

 162. Chap 327

 163. Chap 326

 164. Chap 325

 165. Chap 324

 166. Chap 323

 167. Chap 322

 168. Chap 321

 169. Chap 320

 170. Chap 319

 171. Chap 318

 172. Chap 317

 173. Chap 316

 174. Chap 315

 175. Chap 314

 176. Chap 313

 177. Chap 312

 178. Chap 311

 179. Chap 310

 180. Chap 309

 181. Chap 308

 182. Chap 307

 183. Chap 306

 184. Chap 305

 185. Chap 304

 186. Chap 303

 187. Chap 302

 188. Chap 301

 189. Chap 300

 190. Chap 299

 191. Chap 298

 192. Chap 297

 193. Chap 296

 194. Chap 295

 195. Chap 294

 196. Chap 293

 197. Chap 292

 198. Chap 291

 199. Chap 290

 200. Chap 289

 201. Chap 288

 202. Chap 287

 203. Chap 286

 204. Chap 285

 205. Chap 284

 206. Chap 283

 207. Chap 282

 208. Chap 281

 209. Chap 280

 210. Chap 279

 211. Chap 278

 212. Chap 277

 213. Chap 276

 214. Chap 275

 215. Chap 274

 216. Chap 273

 217. Chap 272

 218. Chap 271

 219. Chap 270

 220. Chap 269

 221. Chap 268

 222. Chap 267

 223. Chap 266

 224. Chap 265

 225. Chap 264

 226. Chap 263

 227. Chap 262

 228. Chap 261

 229. Chap 260

 230. Chap 259

 231. Chap 258

 232. Chap 257

 233. Chap 256

 234. Chap 255

 235. Chap 254

 236. Chap 253

 237. Chap 252

 238. Chap 251

 239. Chap 250

 240. Chap 249

 241. Chap 248

 242. Chap 247

 243. Chap 246

 244. Chap 245

 245. Chap 244

 246. Chap 243

 247. Chap 242

 248. Chap 241

 249. Chap 240

 250. Chap 239

 251. Chap 238

 252. Chap 237

 253. Chap 236

 254. Chap 235

 255. Chap 234

 256. Chap 233

 257. Chap 232

 258. Chap 231

 259. Chap 230

 260. Chap 229

 261. Chap 228

 262. Chap 227

 263. Chap 226

 264. Chap 225

 265. Chap 224

 266. Chap 223

 267. Chap 222

 268. Chap 221

 269. Chap 220

 270. Chap 219

 271. Chap 218

 272. Chap 217

 273. Chap 216

 274. Chap 215

 275. Chap 214

 276. Chap 213

 277. Chap 212

 278. Chap 211

 279. Chap 210

 280. Chap 209

 281. Chap 208

 282. Chap 207

 283. Chap 206

 284. Chap 205

 285. Chap 204

 286. Chap 203

 287. Chap 202

 288. Chap 201

 289. Chap 200

 290. Chap 199

 291. Chap 198

 292. Chap 197

 293. Chap 196

 294. Chap 195

 295. Chap 194

 296. Chap 193

 297. Chap 192

 298. Chap 191

 299. Chap 190

 300. Chap 189

 301. Chap 188

 302. Chap 187

 303. Chap 186

 304. Chap 185

 305. Chap 184

 306. Chap 183

 307. Chap 182

 308. Chap 181

 309. Chap 180

 310. Chap 179

 311. Chap 178

 312. Chap 177

 313. Chap 176

 314. Chap 175

 315. Chap 174

 316. Chap 173

 317. Chap 172

 318. Chap 171

 319. Chap 170

 320. Chap 169

 321. Chap 168

 322. Chap 167

 323. Chap 166

 324. Chap 165

 325. Chap 164

 326. Chap 163

 327. Chap 162

 328. Chap 161

 329. Chap 160

 330. Chap 159

 331. Chap 158

 332. Chap 157

 333. Chap 156

 334. Chap 155

 335. Chap 154

 336. Chap 153

 337. Chap 152

 338. Chap 152

 339. Chap 151

 340. Chap 151

 341. Chap 150

 342. Chap 149

 343. Chap 148

 344. Chap 147

 345. Chap 146

 346. Chap 145

 347. Chap 144

 348. Chap 143

 349. Chap 142

 350. Chap 141

 351. Chap 140

 352. Chap 139

 353. Chap 138

 354. Chap 137

 355. Chap 136

 356. Chap 135

 357. Chap 134

 358. Chap 133

 359. Chap 132

 360. Chap 131

 361. Chap 130

 362. Chap 129

 363. Chap 128

 364. Chap 127

 365. Chap 126

 366. Chap 125

 367. Chap 123

 368. Chap 122

 369. Chap 121

 370. Chap 120

 371. Chap 119

 372. Chap 118

 373. Chap 117

 374. Chap 116

 375. Chap 115

 376. Chap 114

 377. Chap 113

 378. Chap 112

 379. Chap 111

 380. Chap 110

 381. Chap 109

 382. Chap 108

 383. Chap 107

 384. Chap 106

 385. Chap 105

 386. Chap 104

 387. Chap 103

 388. Chap 102

 389. Chap 101

 390. Chap 100

 391. Chap 99

 392. Chap 98

 393. Chap 97

 394. Chap 96

 395. Chap 95

 396. Chap 94

 397. Chap 93

 398. Chap 92

 399. Chap 91

 400. Chap 90

 401. Chap 89

 402. Chap 88

 403. Chap 87

 404. Chap 86

 405. Chap 85

 406. Chap 84

 407. Chap 83

 408. Chap 82

 409. Chap 81

 410. Chap 80

 411. Chap 79

 412. Chap 78

 413. Chap 77

 414. Chap 76

 415. Chap 75

 416. Chap 74

 417. Chap 73

 418. Chap 72

 419. Chap 71

 420. Chap 70

 421. Chap 69

 422. Chap 68

 423. Chap 67

 424. Chap 66

 425. Chap 65

 426. Chap 64

 427. Chap 63

 428. Chap 62

 429. Chap 61

 430. Chap 60

 431. Chap 59

 432. Chap 58

 433. Chap 57

 434. Chap 56

 435. Chap 55

 436. Chap 54

 437. Chap 53

 438. Chap 52

 439. Chap 51

 440. Chap 50

 441. Chap 49

 442. Chap 48

 443. Chap 47

 444. Chap 46

 445. Chap 45

 446. Chap 44

 447. Chap 43

 448. Chap 42

 449. Chap 41

 450. Chap 40

 451. Chap 39

 452. Chap 38

 453. Chap 37

 454. Chap 36

 455. Chap 35

 456. Chap 34

 457. Chap 32

 458. Chap 31

 459. Chap 30

 460. Chap 29

 461. Chap 28

 462. Chap 27

 463. Chap 26

 464. Chap 25

 465. Chap 24

 466. Chap 23

 467. Chap 22

 468. Chap 21

 469. Chap 20

 470. Chap 19

 471. Chap 18

 472. Chap 17

 473. Chap 16

 474. Chap 15

 475. Chap 14

 476. Chap 13

 477. Chap 12

 478. Chap 11

 479. Chap 10

 480. Chap 9

 481. Chap 8

 482. Chap 7

 483. Chap 6

 484. Chap 5

 485. Chap 4

 486. Chap 3

 487. Chap 3

 488. Chap 2

 489. Chap 1