Hiệp Khách Giang HồTruyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.//m.truyentranh8.net/
11328/101443 Đánh giá

Hiệp Khách Giang Hồ

Updated chap 0 - Next 513

Cập nhật: 2016-11-15 10:08:26
Xem: 6,026,459 lượt


Theo dõi truyện này

7.9/10 trong tổng số 1443 phiếu bầu.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hàn Bảo Quân, một kẻ không có võ công nhưng lại có khinh công tuyệt đỉnh và tài bắt chước võ công của người khác dù chỉ nhìn qua một lần. Cùng với Đàm Hoa Liên, cháu gái của Kiếm Hoàng, họ bị cuốn vào bí mật của Phục Ma Hoa Linh Kiếm, 1 trong 6 kỳ vật của võ lâm .

Danh sách chap

 1. Chap 512

 2. Chap 511

 3. Chap 510

 4. Chap 509

 5. Chap 508

 6. Chap 507

 7. Chap 506

 8. Chap 505

 9. Chap 504

 10. Chap 503

 11. Chap 502

 12. Chap 501

 13. Chap 500

 14. Chap 499

 15. Chap 498

 16. Chap 497

 17. Chap 496

 18. Chap 495

 19. Chap 494

 20. Chap 493

 21. Chap 492

 22. Chap 491

 23. Chap 490

 24. Chap 489

 25. Chap 488

 26. Chap 487

 27. Chap 486

 28. Chap 485

 29. Chap 484

 30. Chap 483

 31. Chap 482

 32. Chap 481

 33. Chap 480

 34. Chap 479

 35. Chap 478

 36. Chap 477

 37. Chap 476

 38. Chap 475

 39. Chap 474

 40. Chap 473

 41. Chap 472

 42. Chap 471

 43. Chap 470

 44. Chap 469

 45. Chap 468

 46. Chap 467

 47. Chap 466

 48. Chap 465

 49. Chap 464

 50. Chap 463

 51. Chap 462

 52. Chap 461

 53. Chap 460

 54. Chap 459

 55. Chap 458

 56. Chap 457

 57. Chap 456

 58. Chap 455

 59. Chap 455

 60. Chap 454

 61. Chap 453

 62. Chap 452

 63. Chap 451

 64. Chap 450

 65. Chap 449

 66. Chap 448

 67. Chap 447

 68. Chap 446

 69. Chap 445

 70. Chap 444

 71. Chap 443

 72. Chap 442

 73. Chap 441

 74. Chap 440

 75. Chap 439

 76. Chap 438

 77. Chap 437

 78. Chap 436

 79. Chap 435

 80. Chap 434

 81. Chap 433

 82. Chap 432

 83. Chap 431

 84. Chap 430

 85. Chap 429

 86. Chap 428

 87. Chap 427

 88. Chap 426

 89. Chap 425

 90. Chap 424

 91. Chap 423

 92. Chap 422

 93. Chap 421

 94. Chap 420

 95. Chap 419

 96. Chap 418

 97. Chap 417

 98. Chap 416

 99. Chap 415

 100. Chap 414

 101. Chap 413

 102. Chap 412

 103. Chap 411

 104. Chap 410

 105. Chap 409

 106. Chap 408

 107. Chap 407

 108. Chap 406

 109. Chap 405

 110. Chap 404

 111. Chap 403

 112. Chap 402

 113. Chap 401

 114. Chap 400

 115. Chap 399

 116. Chap 398

 117. Chap 397

 118. Chap 396

 119. Chap 395

 120. Chap 394

 121. Chap 393

 122. Chap 392

 123. Chap 391

 124. Chap 390

 125. Chap 389

 126. Chap 388

 127. Chap 387

 128. Chap 386

 129. Chap 385

 130. Chap 384

 131. Chap 383

 132. Chap 382

 133. Chap 381

 134. Chap 380

 135. Chap 379

 136. Chap 378

 137. Chap 377

 138. Chap 376

 139. Chap 375

 140. Chap 374

 141. Chap 373

 142. Chap 372

 143. Chap 371

 144. Chap 370

 145. Chap 369

 146. Chap 368

 147. Chap 367

 148. Chap 366

 149. Chap 365

 150. Chap 364

 151. Chap 363

 152. Chap 362

 153. Chap 361

 154. Chap 360

 155. Chap 359

 156. Chap 358

 157. Chap 357

 158. Chap 356

 159. Chap 355

 160. Chap 354

 161. Chap 353

 162. Chap 352

 163. Chap 351

 164. Chap 350

 165. Chap 349

 166. Chap 348

 167. Chap 347

 168. Chap 346

 169. Chap 345

 170. Chap 344

 171. Chap 343

 172. Chap 342

 173. Chap 341

 174. Chap 340

 175. Chap 339

 176. Chap 338

 177. Chap 337

 178. Chap 336

 179. Chap 335

 180. Chap 334

 181. Chap 333

 182. Chap 332

 183. Chap 331

 184. Chap 330

 185. Chap 329

 186. Chap 328

 187. Chap 327

 188. Chap 326

 189. Chap 325

 190. Chap 324

 191. Chap 323

 192. Chap 322

 193. Chap 321

 194. Chap 320

 195. Chap 319

 196. Chap 318

 197. Chap 317

 198. Chap 316

 199. Chap 315

 200. Chap 314

 201. Chap 313

 202. Chap 312

 203. Chap 311

 204. Chap 310

 205. Chap 309

 206. Chap 308

 207. Chap 307

 208. Chap 306

 209. Chap 305

 210. Chap 304

 211. Chap 303

 212. Chap 302

 213. Chap 301

 214. Chap 300

 215. Chap 299

 216. Chap 298

 217. Chap 297

 218. Chap 296

 219. Chap 295

 220. Chap 294

 221. Chap 293

 222. Chap 292

 223. Chap 291

 224. Chap 290

 225. Chap 289

 226. Chap 288

 227. Chap 287

 228. Chap 286

 229. Chap 285

 230. Chap 284

 231. Chap 283

 232. Chap 282

 233. Chap 281

 234. Chap 280

 235. Chap 279

 236. Chap 278

 237. Chap 277

 238. Chap 276

 239. Chap 275

 240. Chap 274

 241. Chap 273

 242. Chap 272

 243. Chap 271

 244. Chap 270

 245. Chap 269

 246. Chap 268

 247. Chap 267

 248. Chap 266

 249. Chap 265

 250. Chap 264

 251. Chap 263

 252. Chap 262

 253. Chap 261

 254. Chap 260

 255. Chap 259

 256. Chap 258

 257. Chap 257

 258. Chap 256

 259. Chap 255

 260. Chap 254

 261. Chap 253

 262. Chap 252

 263. Chap 251

 264. Chap 250

 265. Chap 249

 266. Chap 248

 267. Chap 247

 268. Chap 246

 269. Chap 245

 270. Chap 244

 271. Chap 243

 272. Chap 242

 273. Chap 241

 274. Chap 240

 275. Chap 239

 276. Chap 238

 277. Chap 237

 278. Chap 236

 279. Chap 235

 280. Chap 234

 281. Chap 233

 282. Chap 232

 283. Chap 231

 284. Chap 230

 285. Chap 229

 286. Chap 228

 287. Chap 227

 288. Chap 226

 289. Chap 225

 290. Chap 224

 291. Chap 223

 292. Chap 222

 293. Chap 221

 294. Chap 220

 295. Chap 219

 296. Chap 218

 297. Chap 217

 298. Chap 216

 299. Chap 215

 300. Chap 214

 301. Chap 213

 302. Chap 212

 303. Chap 211

 304. Chap 210

 305. Chap 209

 306. Chap 208

 307. Chap 207

 308. Chap 206

 309. Chap 205

 310. Chap 204

 311. Chap 203

 312. Chap 202

 313. Chap 201

 314. Chap 200

 315. Chap 199

 316. Chap 198

 317. Chap 197

 318. Chap 196

 319. Chap 195

 320. Chap 194

 321. Chap 193

 322. Chap 192

 323. Chap 191

 324. Chap 190

 325. Chap 189

 326. Chap 188

 327. Chap 187

 328. Chap 186

 329. Chap 185

 330. Chap 184

 331. Chap 183

 332. Chap 182

 333. Chap 181

 334. Chap 180

 335. Chap 179

 336. Chap 178

 337. Chap 177

 338. Chap 176

 339. Chap 175

 340. Chap 174

 341. Chap 173

 342. Chap 172

 343. Chap 171

 344. Chap 170

 345. Chap 169

 346. Chap 168

 347. Chap 167

 348. Chap 166

 349. Chap 165

 350. Chap 164

 351. Chap 163

 352. Chap 162

 353. Chap 161

 354. Chap 160

 355. Chap 159

 356. Chap 158

 357. Chap 157

 358. Chap 156

 359. Chap 155

 360. Chap 154

 361. Chap 153

 362. Chap 152

 363. Chap 152

 364. Chap 151

 365. Chap 151

 366. Chap 150

 367. Chap 149

 368. Chap 148

 369. Chap 147

 370. Chap 146

 371. Chap 145

 372. Chap 144

 373. Chap 143

 374. Chap 142

 375. Chap 141

 376. Chap 140

 377. Chap 139

 378. Chap 138

 379. Chap 137

 380. Chap 136

 381. Chap 135

 382. Chap 134

 383. Chap 133

 384. Chap 132

 385. Chap 131

 386. Chap 130

 387. Chap 129

 388. Chap 128

 389. Chap 127

 390. Chap 126

 391. Chap 125

 392. Chap 123

 393. Chap 122

 394. Chap 121

 395. Chap 120

 396. Chap 119

 397. Chap 118

 398. Chap 117

 399. Chap 116

 400. Chap 115

 401. Chap 114

 402. Chap 113

 403. Chap 112

 404. Chap 111

 405. Chap 110

 406. Chap 109

 407. Chap 108

 408. Chap 107

 409. Chap 106

 410. Chap 105

 411. Chap 104

 412. Chap 103

 413. Chap 102

 414. Chap 101

 415. Chap 100

 416. Chap 99

 417. Chap 98

 418. Chap 97

 419. Chap 96

 420. Chap 95

 421. Chap 94

 422. Chap 93

 423. Chap 92

 424. Chap 91

 425. Chap 90

 426. Chap 89

 427. Chap 88

 428. Chap 87

 429. Chap 86

 430. Chap 85

 431. Chap 84

 432. Chap 83

 433. Chap 82

 434. Chap 81

 435. Chap 80

 436. Chap 79

 437. Chap 78

 438. Chap 77

 439. Chap 76

 440. Chap 75

 441. Chap 74

 442. Chap 73

 443. Chap 72

 444. Chap 71

 445. Chap 70

 446. Chap 69

 447. Chap 68

 448. Chap 67

 449. Chap 66

 450. Chap 65

 451. Chap 64

 452. Chap 63

 453. Chap 62

 454. Chap 61

 455. Chap 60

 456. Chap 59

 457. Chap 58

 458. Chap 57

 459. Chap 56

 460. Chap 55

 461. Chap 54

 462. Chap 53

 463. Chap 52

 464. Chap 51

 465. Chap 50

 466. Chap 49

 467. Chap 48

 468. Chap 47

 469. Chap 46

 470. Chap 45

 471. Chap 44

 472. Chap 43

 473. Chap 42

 474. Chap 41

 475. Chap 40

 476. Chap 39

 477. Chap 38

 478. Chap 37

 479. Chap 36

 480. Chap 35

 481. Chap 34

 482. Chap 32

 483. Chap 31

 484. Chap 30

 485. Chap 29

 486. Chap 28

 487. Chap 27

 488. Chap 26

 489. Chap 25

 490. Chap 24

 491. Chap 23

 492. Chap 22

 493. Chap 21

 494. Chap 20

 495. Chap 19

 496. Chap 18

 497. Chap 17

 498. Chap 16

 499. Chap 15

 500. Chap 14

 501. Chap 13

 502. Chap 12

 503. Chap 11

 504. Chap 10

 505. Chap 9

 506. Chap 8

 507. Chap 7

 508. Chap 6

 509. Chap 5

 510. Chap 4

 511. Chap 3

 512. Chap 3

 513. Chap 2

 514. Chap 1

 515. Chap Volume-05

 516. Chap Volume-09

 517. Chap Volume-12

 518. Chap Volume-15

 519. Chap Volume-35

 520. Chap Volume-36

 521. Chap Volume-55

 522. Chap Volume-56

 523. Chap Volume-57

^