Naruto

Updated chap 0 - Next 701.5

Cập nhật: 2017-05-20 14:39:03
Xem: 6,827,022 lượt


Theo dõi truyện này

8.5/10 trong tổng số 2531 phiếu bầu.

Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja Mộc Diệp (Nhật: 木ノ葉隠れ, Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của Mộc Diệp – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật vào bên trong Naruto bằng Quỷ Tử Phong Ấn Thuật (Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" ) (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng)khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.Đứa trẻ đó là Naruto Uzumaki

Danh sách chap

 1. Chap 700.5

 2. Chap 700

 3. Chap 699

 4. Chap 698

 5. Chap 697

 6. Chap 696

 7. Chap 695

 8. Chap 694

 9. Chap 693

 10. Chap 692

 11. Chap 691

 12. Chap 690

 13. Chap 689

 14. Chap 688

 15. Chap 687

 16. Chap 686

 17. Chap 685

 18. Chap 684

 19. Chap 683

 20. Chap 682

 21. Chap 681

 22. Chap 680

 23. Chap 679

 24. Chap 678

 25. Chap 677

 26. Chap 676

 27. Chap 675

 28. Chap 674
  ► Naruto

 29. Chap 673

 30. Chap 672

 31. Chap 671

 32. Chap 670

 33. Chap 669

 34. Chap 668

 35. Chap 667

 36. Chap 666

 37. Chap 665

 38. Chap 664

 39. Chap 663

 40. Chap 662

 41. Chap 661

 42. Chap 660

 43. Chap 659

 44. Chap 658

 45. Chap 657

 46. Chap 656

 47. Chap 655

 48. Chap 654

 49. Chap 653

 50. Chap 652

 51. Chap 651

 52. Chap 650-115680

 53. Chap 650-115681

 54. Chap 649

 55. Chap 648

 56. Chap 647

 57. Chap 646

 58. Chap 645

 59. Chap 644

 60. Chap 643

 61. Chap 642

 62. Chap 641

 63. Chap 640

 64. Chap 639

 65. Chap 638

 66. Chap 637

 67. Chap 636

 68. Chap 635

 69. Chap 634

 70. Chap 633

 71. Chap 632

 72. Chap 631

 73. Chap 630

 74. Chap 629

 75. Chap 628

 76. Chap 627

 77. Chap 626

 78. Chap 625

 79. Chap 624

 80. Chap 623

 81. Chap 622

 82. Chap 621

 83. Chap 620

 84. Chap 619

 85. Chap 618

 86. Chap 617

 87. Chap 616

 88. Chap 615

 89. Chap 614

 90. Chap 613

 91. Chap 612

 92. Chap 611

 93. Chap 610

 94. Chap 609

 95. Chap 608

 96. Chap 607

 97. Chap 606

 98. Chap 605

 99. Chap 604

 100. Chap 603

 101. Chap 602

 102. Chap 601

 103. Chap 600

 104. Chap 599

 105. Chap 598

 106. Chap 597

 107. Chap 596

 108. Chap 595

 109. Chap 594.5

 110. Chap 594

 111. Chap 593

 112. Chap 592

 113. Chap 591

 114. Chap 590

 115. Chap 589

 116. Chap 588

 117. Chap 587

 118. Chap 586

 119. Chap 585

 120. Chap 584

 121. Chap 583

 122. Chap 582

 123. Chap 581

 124. Chap 580

 125. Chap 579

 126. Chap 578

 127. Chap 577

 128. Chap 576

 129. Chap 575

 130. Chap 574

 131. Chap 573

 132. Chap 572

 133. Chap 571

 134. Chap 570

 135. Chap 569

 136. Chap 568
  ► tứ vĩ đại hầu vương

 137. Chap 567

 138. Chap 566

 139. Chap 565

 140. Chap 564

 141. Chap 563

 142. Chap 562

 143. Chap 561

 144. Chap 560

 145. Chap 559

 146. Chap 558

 147. Chap 557

 148. Chap 556

 149. Chap 555

 150. Chap 554

 151. Chap 553

 152. Chap 552

 153. Chap 551

 154. Chap 550

 155. Chap 549

 156. Chap 548

 157. Chap 547
  ► Những giá trị đích thực!!

 158. Chap 546
  ► The Past Vs Present

 159. Chap 545

 160. Chap 544
  ► Two Suns!

 161. Chap 543
  ► Unforgettable

 162. Chap 542

 163. Chap 541

 164. Chap 540
  ► Madara's Strategy!

 165. Chap 539
  ► A Bloody Night!

 166. Chap 538
  ► Cross-examination

 167. Chap 537
  ► Night Falls!

 168. Chap 536
  ► Naruto Goes To War!

 169. Chap 535
  ► Ỉuka's Peuasion

 170. Chap 534

 171. Chap 533
  ► An Oath

 172. Chap 532
  ► Mifune Vs. Hanzou, The Conclusion!

 173. Chap 531
  ► Team Asuma, Together Again!

 174. Chap 530
  ► Chouji's Determination

 175. Chap 529
  ► Golden Bonds

 176. Chap 528
  ► More Than 'dull'

 177. Chap 527
  ► Secret Word

 178. Chap 526

 179. Chap 525
  ► The Kages Revived!

 180. Chap 524
  ► Things I Want To Protect

 181. Chap 523
  ► The Legendary Seven Swordsmen!

 182. Chap 522

 183. Chap 521

 184. Chap 520
  ► The Secret Behind Impure World Resurrection

 185. Chap 519
  ► The Tailed Beast Bomb

 186. Chap 518
  ► The Ambush Squads Clash!

 187. Chap 517

 188. Chap 516
  ► Gaaras Speech

 189. Chap 515
  ► The War Begins!

 190. Chap 514
  ► Kabuto's Plot!

 191. Chap 513
  ► Kabuto Vs. The Tsuchikage!

 192. Chap 512
  ► The Truth Behind Zetsu!

 193. Chap 511
  ► We'll All Come Home

 194. Chap 510
  ► A Shocking Forbidden Technique

 195. Chap 509
  ► A Bridge To Peace

 196. Chap 508
  ► A Death Befitting A Shinobi

 197. Chap 507
  ► A Living Lie!

 198. Chap 506
  ► Gai Vs Kisame

 199. Chap 505
  ► The Nine-tails' Chakra Unleashed!

 200. Chap 504
  ► Thank You

 201. Chap 503
  ► Minato's Dead Demon Seal

 202. Chap 502
  ► The Fourth Hokage Goes To War

 203. Chap 501
  ► The Nine-tails Strikes

 204. Chap 500
  ► The Birth Of Naruto

 205. Chap 499
  ► A New Seal!

 206. Chap 498
  ► Mom's Red Hair

 207. Chap 497
  ► The Nine-tails Vs. Naruto!

 208. Chap 496
  ► Meeting The Nine-tails Once Again!

 209. Chap 495
  ► Dark Naruto Destroyed

 210. Chap 494
  ► Killerbee And Motoi

 211. Chap 493
  ► Dark Naruto

 212. Chap 492
  ► Greetings

 213. Chap 491
  ► Confining The Hosts!!

 214. Chap 490
  ► The Truth About The Kyubi!!

 215. Chap 489
  ► Heading Towards The Great Ninja War

 216. Chap 488
  ► Returning To Their Own Villages

 217. Chap 487
  ► The Battle Begins

 218. Chap 486
  ► Fists

 219. Chap 485
  ► Close... Far...

 220. Chap 484

 221. Chap 483
  ► Master And Student Reunited

 222. Chap 482
  ► Once More...

 223. Chap 481
  ► Danzo Dies

 224. Chap 480
  ► Sacrifice

 225. Chap 479
  ► Izanagi

 226. Chap 478
  ► Susanoo Final Version

 227. Chap 477
  ► Do Not Speak To Me Of Itachi

 228. Chap 476
  ► Sasuke Vs Danzou

 229. Chap 475
  ► Madaras True Strength

 230. Chap 474

 231. Chap 473

 232. Chap 472

 233. Chap 471

 234. Chap 470

 235. Chap 469

 236. Chap 468

 237. Chap 467

 238. Chap 466

 239. Chap 465

 240. Chap 464

 241. Chap 463

 242. Chap 462

 243. Chap 461

 244. Chap 460
  ► Sasuke Surrounded

 245. Chap 459

 246. Chap 458

 247. Chap 457

 248. Chap 456

 249. Chap 455

 250. Chap 454

 251. Chap 453

 252. Chap 452

 253. Chap 451

 254. Chap 450

 255. Chap 449

 256. Chap 448

 257. Chap 447

 258. Chap 446

 259. Chap 445

 260. Chap 444

 261. Chap 443

 262. Chap 442

 263. Chap 441

 264. Chap 440

 265. Chap 439

 266. Chap 438

 267. Chap 437

 268. Chap 436

 269. Chap 435

 270. Chap 434

 271. Chap 433

 272. Chap 432

 273. Chap 431

 274. Chap 430

 275. Chap 429

 276. Chap 428

 277. Chap 427

 278. Chap 426

 279. Chap 425

 280. Chap 424

 281. Chap 423

 282. Chap 422

 283. Chap 421

 284. Chap 420

 285. Chap 419

 286. Chap 418

 287. Chap 417

 288. Chap 416

 289. Chap 415

 290. Chap 414

 291. Chap 413

 292. Chap 412

 293. Chap 411

 294. Chap 410

 295. Chap 409

 296. Chap 408

 297. Chap 407

 298. Chap 406

 299. Chap 405

 300. Chap 404

 301. Chap 403

 302. Chap 402

 303. Chap 401

 304. Chap 400

 305. Chap 399

 306. Chap 398

 307. Chap 397

 308. Chap 396

 309. Chap 395

 310. Chap 394

 311. Chap 393

 312. Chap 392

 313. Chap 391

 314. Chap 390
  ► The Final Jutsu

 315. Chap 389
  ► Sasuke's Strategy

 316. Chap 388
  ► The Gap Between Our Power

 317. Chap 387
  ► Reality

 318. Chap 386
  ► My New Light

 319. Chap 385
  ► Secret Of The Mangekyo

 320. Chap 384
  ► Two Roads Diverge

 321. Chap 383
  ► The Epilogue And The...!!

 322. Chap 382
  ► My Real Decision

 323. Chap 381
  ► His True Identity!

 324. Chap 380
  ► That's Face...!

 325. Chap 379
  ► Jiraiya's Decision

 326. Chap 378
  ► One On One!

 327. Chap 377
  ► Hermit Mode

 328. Chap 376
  ► The Destinied Child

 329. Chap 375
  ► Ni Dai Sennin

 330. Chap 374
  ► Growing Into A God...!

 331. Chap 373
  ► The Student/ Teacher Era...!!

 332. Chap 372
  ► The Weeping Country

 333. Chap 371
  ► Old Friends

 334. Chap 370
  ► A Premonition

 335. Chap 369
  ► About Pain

 336. Chap 368
  ► Reconnaissance

 337. Chap 367
  ► Itachi And Sasuke

 338. Chap 366
  ► Brothers

 339. Chap 365
  ► Chasing Itachi

 340. Chap 364
  ► The Target

 341. Chap 363
  ► Sasuke's Death

 342. Chap 362
  ► Masterpiece

 343. Chap 361
  ► Weak Spot!!

 344. Chap 360
  ► Deidara's Final Explosion

 345. Chap 359
  ► Those Eyes Again...

 346. Chap 358
  ► Cornered By C-2

 347. Chap 357
  ► Deidara Vs Sasuke

 348. Chap 356
  ► Collision

 349. Chap 355
  ► Which Way?

 350. Chap 354
  ► Making Their Move

 351. Chap 353

 352. Chap 352

 353. Chap 351

 354. Chap 350

 355. Chap 349

 356. Chap 348

 357. Chap 347

 358. Chap 346

 359. Chap 345

 360. Chap 344

 361. Chap 343

 362. Chap 342

 363. Chap 341

 364. Chap 340

 365. Chap 339

 366. Chap 338

 367. Chap 337

 368. Chap 336

 369. Chap 335

 370. Chap 334

 371. Chap 333

 372. Chap 332

 373. Chap 331

 374. Chap 330

 375. Chap 329

 376. Chap 328

 377. Chap 327

 378. Chap 326

 379. Chap 325

 380. Chap 324

 381. Chap 323

 382. Chap 322

 383. Chap 321

 384. Chap 320

 385. Chap 319

 386. Chap 318

 387. Chap 317

 388. Chap 316

 389. Chap 315

 390. Chap 314

 391. Chap 313

 392. Chap 312

 393. Chap 311

 394. Chap 310

 395. Chap 309

 396. Chap 308

 397. Chap 307

 398. Chap 306

 399. Chap 305

 400. Chap 304

 401. Chap 303

 402. Chap 302

 403. Chap 301

 404. Chap 300

 405. Chap 299

 406. Chap 298

 407. Chap 297

 408. Chap 296

 409. Chap 295

 410. Chap 294

 411. Chap 293

 412. Chap 292

 413. Chap 291

 414. Chap 290

 415. Chap 289

 416. Chap 288

 417. Chap 287

 418. Chap 286

 419. Chap 285

 420. Chap 284

 421. Chap 283

 422. Chap 282

 423. Chap 281

 424. Chap 280

 425. Chap 279

 426. Chap 278

 427. Chap 277

 428. Chap 276

 429. Chap 275

 430. Chap 274

 431. Chap 273

 432. Chap 272

 433. Chap 271

 434. Chap 270

 435. Chap 269

 436. Chap 268

 437. Chap 267

 438. Chap 266

 439. Chap 265

 440. Chap 264

 441. Chap 263

 442. Chap 262

 443. Chap 261

 444. Chap 260

 445. Chap 259

 446. Chap 258

 447. Chap 257

 448. Chap 256

 449. Chap 255

 450. Chap 254

 451. Chap 253

 452. Chap 252

 453. Chap 251

 454. Chap 250

 455. Chap 249

 456. Chap 248

 457. Chap 247

 458. Chap 246

 459. Chap 245

 460. Chap 244

 461. Chap 243

 462. Chap 242

 463. Chap 241

 464. Chap 240

 465. Chap 239

 466. Chap 238

 467. Chap 237

 468. Chap 236

 469. Chap 235

 470. Chap 234

 471. Chap 233

 472. Chap 232

 473. Chap 231

 474. Chap 230

 475. Chap 229

 476. Chap 228

 477. Chap 227

 478. Chap 226

 479. Chap 225

 480. Chap 224

 481. Chap 223

 482. Chap 222

 483. Chap 221

 484. Chap 220

 485. Chap 219

 486. Chap 218

 487. Chap 217

 488. Chap 216

 489. Chap 215

 490. Chap 214

 491. Chap 213

 492. Chap 212

 493. Chap 211

 494. Chap 210

 495. Chap 209

 496. Chap 208

 497. Chap 207

 498. Chap 206

 499. Chap 205

 500. Chap 204

 501. Chap 203

 502. Chap 202

 503. Chap 201

 504. Chap 200

 505. Chap 199

 506. Chap 198

 507. Chap 197

 508. Chap 196

 509. Chap 195

 510. Chap 194

 511. Chap 193

 512. Chap 192

 513. Chap 191

 514. Chap 190

 515. Chap 189

 516. Chap 188

 517. Chap 187

 518. Chap 186

 519. Chap 185

 520. Chap 184

 521. Chap 183

 522. Chap 182

 523. Chap 181

 524. Chap 180

 525. Chap 179

 526. Chap 178

 527. Chap 177

 528. Chap 176

 529. Chap 175

 530. Chap 174

 531. Chap 173

 532. Chap 172

 533. Chap 171

 534. Chap 170

 535. Chap 169

 536. Chap 168

 537. Chap 167

 538. Chap 166

 539. Chap 165

 540. Chap 164

 541. Chap 163

 542. Chap 162

 543. Chap 161

 544. Chap 160

 545. Chap 159

 546. Chap 158

 547. Chap 157

 548. Chap 156

 549. Chap 155

 550. Chap 154

 551. Chap 153

 552. Chap 152

 553. Chap 151

 554. Chap 150

 555. Chap 149

 556. Chap 148

 557. Chap 147

 558. Chap 146

 559. Chap 145

 560. Chap 144

 561. Chap 143

 562. Chap 142

 563. Chap 141

 564. Chap 140

 565. Chap 139

 566. Chap 138

 567. Chap 137

 568. Chap 136

 569. Chap 135

 570. Chap 134

 571. Chap 133

 572. Chap 132

 573. Chap 131

 574. Chap 130

 575. Chap 129

 576. Chap 128

 577. Chap 127

 578. Chap 126

 579. Chap 125

 580. Chap 124

 581. Chap 123

 582. Chap 122

 583. Chap 121

 584. Chap 120

 585. Chap 119

 586. Chap 118

 587. Chap 117

 588. Chap 116

 589. Chap 115

 590. Chap 114

 591. Chap 113

 592. Chap 112

 593. Chap 111

 594. Chap 110

 595. Chap 109

 596. Chap 108

 597. Chap 107

 598. Chap 106

 599. Chap 105

 600. Chap 104

 601. Chap 103

 602. Chap 102

 603. Chap 101

 604. Chap 100

 605. Chap 99

 606. Chap 98

 607. Chap 97

 608. Chap 96

 609. Chap 95

 610. Chap 94

 611. Chap 93

 612. Chap 92

 613. Chap 91

 614. Chap 90

 615. Chap 89

 616. Chap 88

 617. Chap 87

 618. Chap 86

 619. Chap 85

 620. Chap 84

 621. Chap 83

 622. Chap 82

 623. Chap 81

 624. Chap 80

 625. Chap 79

 626. Chap 78

 627. Chap 77

 628. Chap 76

 629. Chap 75

 630. Chap 74

 631. Chap 73

 632. Chap 72

 633. Chap 71

 634. Chap 70

 635. Chap 69

 636. Chap 68

 637. Chap 67

 638. Chap 66

 639. Chap 65

 640. Chap 64

 641. Chap 63

 642. Chap 62

 643. Chap 61

 644. Chap 60

 645. Chap 59

 646. Chap 58

 647. Chap 57

 648. Chap 56

 649. Chap 55

 650. Chap 54

 651. Chap 53

 652. Chap 52

 653. Chap 51

 654. Chap 50

 655. Chap 49

 656. Chap 48

 657. Chap 47

 658. Chap 46

 659. Chap 45

 660. Chap 44

 661. Chap 43

 662. Chap 42

 663. Chap 41

 664. Chap 40

 665. Chap 39

 666. Chap 38

 667. Chap 37

 668. Chap 36

 669. Chap 35

 670. Chap 34

 671. Chap 33

 672. Chap 32

 673. Chap 31

 674. Chap 30

 675. Chap 29

 676. Chap 28

 677. Chap 27

 678. Chap 26

 679. Chap 25

 680. Chap 24

 681. Chap 23

 682. Chap 22

 683. Chap 21

 684. Chap 20

 685. Chap 19

 686. Chap 18

 687. Chap 17

 688. Chap 16

 689. Chap 15
  ► Sharingan tái sinh

 690. Chap 14
  ► Kế hoạch bí mật

 691. Chap 13

 692. Chap 12
  ► Kết thút rồi

 693. Chap 11

 694. Chap 10

 695. Chap 9

 696. Chap 8

 697. Chap 7

 698. Chap 6

 699. Chap 5

 700. Chap 4

 701. Chap 3

 702. Chap 2

 703. Chap 1

^